Jennifer Hauver. Associate Professor, Randolph-Macon College, Virgina, USA
Bruce VanSledright. Professor, University of North Carolina at Charlotte, USA

 

Programmet hittar du även Programmet 2-3 oktober (264 Kb) .

 

 

 

 

 

 

 

 

Information about this event is available in english here.

Wednesday 2nd October

Time: 10.00-12.00

The Challenge of Education of prospective and veteran Teachers in History and Social Studies.
Experiences from USA and Sweden
Introduction Bruce VanSledright and Jennifer Hauver. Dialogue.

Location: Stockholm University. Room P302, level 3. Svante Arrhenius väg 20A.

Time: 13.00-14.30

Nurturing Children's Civic Mindedness: Lessons from the USA
Jennifer Hauver

Location: Stockholm University. Vivi Täckholmsalen, level 2. Svante Arrhenius väg 20A.

Time: 17.00-19.00
Seeking a More Potent Approach to Teaching History. “Inquiry teaching” from 1960´s until today

Bruce VanSledright
Location: Globala gymnasiet, Hornsgatan 93, metro: Zinkensdamm

 

Thursday 3rd October        

Time: 10.00-12.00

Dialogue: Attending to Learning Progressions in the History Classroom: What Are they and Why are They Important?

Introduction Bruce VanSledright

Location: Stockholm University. Room P302, level 3. Svante Arrhenius väg 20A.

Time: 13.00-14.30

The Joys and Challenges of Teaching History Well: From Telling to Understanding?  

Bruce VanSledright

Location: Stockholm University. Vivi Täckholmsalen, level 2. Svante Arrhenius väg 20A.

 

Alla intresserade välkomna!
Fritt inträde men begränsat deltagarantal, föranmälan obligatorisk:
per-arne.karlsson@hsd.su.se.

 

Historiedidaktiska seminariet

Historiedidaktiska seminariet vid HSD organiseras av forskningsgruppen ”Värdegrund, historisk bildning, historiemedvetande – hur utveckla ämnesspråket?”. Skolämnet historia har under de senaste decennierna utvecklat en alltmer komplex epistemologi. Forskningsgruppens medlemmar arbetar med en rad begrepp som har bäring på undervisning och lärande i ämnet – historieförståelse, historiebruk, historiekultur, historiemedvetande. Seminariet är en plattform för integration och skapandet av koherens och progression inom ämnesspråket.