Malin Tväråna

Den 23 augusti är det dags för Malin Tvärånas spikning.

Hon disputerar den 13 september med avhandlingen: Kritiskt omdöme i samhällskunskap: Undervisningsutvecklande studier av samhällsanalytiskt resonerande i rättvisefrågor.

Malin Tvärånas spikblad (177 Kb) .