Maria Eriksson

Den 30 augusti är det dags för Maria Erikssons spikning.

Hon disputerar den 20 september med avhandlingen: Flickblickar - Visuella berättelser om, av och genom gymnasieelevers kroppar.

Läs mer här.

Maria Erikssons spikblad (141 Kb)