På fredag ska Ann-Sofie Jägerskog försvara avhandlingen i ämnesdidaktik "Making possible by making visible - learning through visual representations in social science". I avhandlingen har hon undersökt relationen mellan visuella respresentationer och elevers förståelse av ämnesinnehållet i undervisning i samhällskunskap.

Digital sammankomst

Ledamöter i disputationens betygdsnämnd samt opponenten är hemmahörande både utanför Sveriges gränser och runt om i landet. Med anledning av stängda gränser i Europa och Folkhälsomyndighetens avrådan från resor inom Sverige görs nu förberedelser inför institutionens första digitala disputation. 

Läs mer om disputationen och hur du kopplar upp dig här.

Beviljats medel för fortsatt forskning

Ann-Sofie Jägerskog forsätter forska på området visuell litterarcitet i samhällskunskap på institutitionen. Ett samverkansprojekt mellan Stockholms universitet, Stockholm stad och två gymnasieskolor i Stockholm har beviljats 4,1 miljoner kronor för de tre kommande åren. 

Läs mer om forskningsprojektet här.