Läsare är Inger Eriksson.

Tid: den 27/3 kl.16-17.30.

Handledare är Cecilia Lundholm och Gabriel Bladh, KAU.