Jag har sedan 2012 arbetat deltid på CeHum som forskare och lärare. Mina forskningsintressen rör undervisning i historia och samhällskunskap i gymnasiet och grundskolans senare år – särskilt hur undervisningen kan ses som en del av elevernas medborgarbildning.

Jag började arbeta som lärare 2000 och arbetar fortsättningsvis i skolan, närmare bestämt på Globala gymnasiet i Stockholm där mina undervisningsämnen är samhällskunskap, historia och religionskunskap. Jag är också gymnasielektor i samhällskunskap på skolan.

Skolutveckling är något som ligger mig varmt om hjärtat. Ett viktigt arbete för oss inom CeHum är att försöka skapa mötesplatser för ämnesdidaktisk forskning, ämnesutveckling i skolor och lärarutbildningen.

Publikationer

Sandahl, Johan (2011). Att ta sig an världen. Lärare diskuterar innehåll och mål i samhällskunskapsämnet. Licentiatuppsats. Karlstad: Karlstad Universitet

Sandahl, Johan (2012). ”Samhällsvetenskapliga tankebegrepp” i Hans Lödén (red.) Forskning av och för lärare. 14 ämnesdidaktiska studier i historia och samhällskunskap. Karlstad: Karlstad Universitet

Sandahl, Johan (2013). ”Being Engaged and Knowledgeable: Social Science Thinking Concepts and Students’ Civic Engagement in Teaching on Globalisation” i Nordidactica – Journal of Humanities and Social Science Education 2013:1 (ss. 158-179)

Sandahl, Johan (2014). “Walking the Tightrope: The Case of Swedish Civics Education” i Micheletti, Michele (red.) Democratization and Citizenship Discourses in the Mena Region. Stockholm: Swedish Research Institute in Istanbul

Sandahl, Johan (2014). ”Samhällskunskap och historia i svensk gymnasieskola: ämnenas roll och relation i diskurs och ämnesplaner” i Nordidactica – Journal of Humanities and Social Science Education 2014:1 (ss. 53-84)

Sandahl, Johan (2015). ”Civic Consciousness: A Viable Concept For Advancing Students’ Ability to Orient Themselves to Possible Futures?” i Historical Encounters 2:1 (ss. 1-15)

Sandahl, Johan (2015). ”Preparing for Citizenship: The Value of Second Order Thinking Concepts in Social Science Education” i Maria Olson & Tatjana Zimenkova (guest eds): Journal of Social Science Education 14:1, Hidden Normativity in Social Science and History Education (ss. 19-30)

Sandahl, Johan (2015). Medborgarbildning i gymnasiet: ämneskunnande och medborgarbildning i gymnasieskolans samhälls- och historieundervisning. Doktorsavhandling. Stockholm: Stockholms universitet

Ekendahl, Ingegerd – Nohagen, Lars & Sandahl, Johan (2015, kommande). Undervisa i samhällskunskap – en ämnesdidaktisk introduktion. Stockholm: Liber