Kursens innehåll

Kursen behandlar didaktiska perspektiv på undervisning och verksamhet i kulturskola med fokus på individens och gruppens utveckling. Kursen behandlar gruppdynamik, gruppsykologi och sociologi i relation till barn och ungas deltagande i frivillig estetisk verksamhet. Kursen har ett praktikutvecklande förhållningssätt och berör även barnkultur, produktion och ledarskap.

Kursplan och anmälan

För mer information om kursernas förkunskapskrav, innehåll, undervisningsformer, obligatorisk undervisning och examination, var vänlig se: Kursplan för HV05KS.

Ansök till kursen här!

Förkunskapskrav

Konstnärlig högskoleexamen om 120 hp.

Språk

 Svenska

Studietakt

50 %

Datum

2020-01-20 - 2020-06-07

Schema

Schema VT2020 (Schema uppdateras senast 1 månad före kursstart)

Kursbeskrivning

Kursbeskrivning VT2020 (Kursbeskrivning uppdateras senast 1 månad före kursstart)

Betygskriterier

Betygskriterier VT2020 (Betygskriterier uppdateras senast vid kursstart)

Kontakt

Studievägledning: studievagledning@hsd.su.se

Kursadministratör: studieadmin@hsd.su.se

Kursansvarig: Sofia Cedervall, sofia.cedervall@@hsd.su.se

Examinatorer

Examintorer VT20: