Med utgångspunkt i tidigare studier i ämnesdidaktik samt utvärdering av skolverksamhet behandlas aspekter på pedagogisk utveckling. Utifrån utvärderingens betydelse för styrning och uppföljning av pedagogisk verksamhet belyses modeller och strategier samt ämnesdidaktiska aspekter som avser utvecklingsarbete i skola och undervisning.
Kursen består av följande delar:

Delkursen är av introducerande karaktär och syftar till att ge en överblick inom området skolutveckling som en betydande verksamhet inom skola och utbildning. Olika modeller och strategier för lokalt utvecklingsarbete och deras underliggande motiv behandlas.

I delkursen fördjupas ämnesteoretiska och ämnesdidaktiska perspektiv på undervisning och lärande med fokus på ett utvalt tema med anknytning till undervisning i studentens ämnen. Särskild tonvikt ligger på ämneslärares reflektion kring förutsättningar för undervisning, utifrån ämnesdidaktiska perspektiv samt utifrån egna och andras praktiska erfarenheter. 

Förkunskaper

För tillträde till kursen krävs godkänt resultat på Verksamhetsförlagd utbildning I – KPU, 7,5 hp samt delkursen Ämnesdidaktik, läroplansteori, betyg och bedömning A 7,5 hp inom kursen Skolan i samhället, humaniora och samhällsvetenskap  - KPU, 22,5 hp eller inom kursen Skolan i samhället, ett humanistiskt eller samhällsvetenskapligt ämne och ett språkämne - KPU, 22.5 hp.

Kursplan

För mer information om kursens innehåll, delkurser, undervisningsformer, obligatorisk undervisning och examination, var vänlig se kursplanen

Studietakt

Helfart och på campus

Delkurser

Kursen har två delkurser med egna delkurshemsidor och delkursansvariga:

1. Utvecklingsarbete, 2,5 hp
2. Ämnesdidaktik, 5 hp

Kursperiod och schema

VT20: 2020-03-23 - 2020-06-05

Litteraturlista

Litteraturlista (se delkurshemsidorna)

Kursbeskrivning

Kursbeskrivning V20

Betygskriterier

Betygskriterier

Webbregistrering

VT20: 7-13 januari 2020

Kontakt

Studievägledning: studievagledning@hsd.su.se

Kursadministratör: studieadmin@hsd.su.se

Kursansvarig lärare: Pernilla Andersson