Kursens innehåll

Studenten deltar i skolans verksamhet och organisation samt medverkar i den dagliga verksamheten på relevant stadium. Kursen fokuserar på att planera och leda undervisning, samt utvärdera undervisning. I kursen integrerar studenten teori och praktik utifrån egna erfarenheter och systematisk reflektion. Innehållet i kursen utformas utifrån förväntade studieresultat och verksamheten i skolan.

OBS! VT2020

Information till VFU-studenter med anledning av coronaviruset

Förkunskaper

För tillträde till kursen krävs godkänt resultat på Verksamhetsförlagd utbildning I – KPU, 7,5 hp samt delkursen Ämnesdidaktik, läroplansteori, betyg och bedömning A 7,5 hp inom kursen Skolan i samhället, humaniora och samhällsvetenskap - Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) 22,5 hp eller kursen Skolan i samhället, ett humanistiskt eller samhällsvetenskapligt ämne och ett språkämne - KPU, 22.5 hp. Eftersom kursen ges i samverkan med kommunala och fristående förskolor/ skolor krävs att förkunskapskraven är uppfyllda senast fyra veckor före kursstart.

Kursplan

För mer information om kursens innehåll, delkurser, undervisningsformer, obligatorisk undervisning och examination, var vänlig se kursplanen

Studietakt

Helfart och på campus

Datum

VT20: 2020-04-20 - 2020-05-22

Webbregistrering

VT20: 7-13 januari 2020

Schema

Schema VT20

Kursbeskrivning

Kursbeskrivning VT20

Betygskriterier

Betygskriterier HVKVF2

Kontakt

Studievägledning: studievagledning@hsd.su.se

Kursadministratör: studieadmin@hsd.su.se

Kursansvarig lärare: Steven Dahl

Examinatorer

Johan Sandahl, Gunilla Granath Zillén, Per Höjeberg, Maja Torres Madzar, Pernilla Andersson, Cecilia Eskilsson, Steven Dahl, Ulf Sandström