Programmets innehåll

På ämneslärarprogrammet får du den kunskap och kompetens som krävs för att undervisa och möta elever i årskurs 7-9 och gymnasieskolan.  Du får goda kunskaper inom de ämnen du väljer att studera, kombinerat med utbildningsvetenskap och den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) gör dig redo att utvecklas till en fullfjädrad ämneslärare.

I den utbildningsvetenskapliga kärnan får du kunskap som bland annat behandlar teorier om lärande, ungdomars utveckling, specialpedagogik, skoljuridik, etik, retorik och muntlig framställning. Du får fördjupad kunskap om vetenskapsteori och kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder och du kommer att kunna undervisa utifrån en vetenskaplig grund. Ämneslärarprogrammet ger dig kompetens inom ledarskap, konflikthantering och sociala relationer. Du får redskap att bemöta elever och föräldrar på ett professionellt sätt och att skapa förutsättningar för att alla elever ska utvecklas. Du får kompetens att bedöma kunskap och att sätta betyg.

Utbildningen innehåller också verksamhetsförlagd utbildning (VFU) som innebär att du deltar i en skolas vardag. Under VFU:n får du möjlighet att praktiskt omsätta dina teoretiska kunskaper samt öva förmågor som är viktiga i rollen som lärare.

 

Följande ämnen finns inom ämneslärarprogrammet
 

Första ämnen Andra ämnen
Geografi Geografi
Historia Historia
Religion Religion
Samhällskunskap Engelska
  Matematik
  Svenska
  Svenska som andra språk

 

 

Ansökan till Ämneslärarprogrammet är öppen mellan 15/3 - 15/4

 

Studiegångar

 

Utbildningsvetenskaplig kärna (UVK)

Under sammanlagt tre terminer kommer du att läsa en mängd olika kurser inom den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK) som på olika sätt syftar till ge dig kunskaper du behöver i yrkeslivet.

Kurserna inom kärnan ges av flera olika institutioner. Varje kurs ges av den institution som har forskning och ämneskunniga inom det området, allt för att du ska få en så bra utbildning som möjligt.

 


Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) består av ett antal VFU-kurser, om totalt 30 hp, där praktik och teori knyts samman. Den verksamhetsförlagda delen av utbildningen är viktig och ska tillsammans med den universitetsförlagda utbildningen ge dig viktiga redskap för ditt kommande yrke.

 
 

 

Examen

Ämneslärarprogram i årskurs 7-9
Som ämneslärare mot 7-9 blir du lärare i två ämnen i årskurs 7-9. Med din lärarlegitimation kan du få behörighet att undervisa i årskurs 4-6 och 7-9 i dessa ämnen samt gymnasiet i ditt huvudämne.

Ämneslärarprogram i gymnasieskolan
Som ämneslärare mot gymnasieskolan blir du lärare i två ämnen på gymnasiet. Du får även behörighet att undervisa i årskurs 7-9 i dessa ämnen.

 

 

Efter studierna

När du är klar med din ämneslärarexamen är många olika vägar öppna för dig, här har vi samlat information om arbetslivet efter studierna.