Programmet omfattar två års studier på halvfart vid Stockholms universitet. Första delen behandlar forskning om tillämpad teater, teaterns uttrycksmedel, ämnesdidaktiska perspektiv samt vetenskaplighet och forskningsetik.

Andra delen består av ett utvecklingsarbete i drama eller tillämpad teater, samt vetenskaplig fördjupning i form av ett självständigt arbete. Programmet är praktikbaserat, praktik och teori integreras i en vetenskaplig process.

Utbildningen sker i samverkan med Riksteatern/LÄNK, teater för unga ensembler. http://skolscenen-lank.riksteatern.se

Undervisningen sker ca 1 gång per månad och innehåller gestaltande inslag och reflektion, föreläsningar, litteraturstudier, grupparbeten och skriftliga uppgifter.

Programmet ger behörighet till studier på forskarutbildningsnivå. Vistelse vid ett utländskt lärosäte möjliggörs genom Erasmusstipendier.

Behörighet

Filosofie kandidatexamen, konstnärlig kandidatexamen eller lärarexamen om minst 180 hp. Svenska 3, Engelska 6.

Kursplanen till programmet

Examen

Filosofie magisterexamen, inom huvudområdet de estetiska, humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik, inriktning de estetiska ämnenas didaktik.

Ansök och kontakta oss

Ej sökbart för VT18.

Kontakt studievägledare
E-post: studievagledning@hsd.su.se

Kontakt programansvarig
Eva Österlind
E-post: eva.osterlind@hsd.su.se