Varför plugga hos oss?

Utbildningen riktar sig till dig som vill fördjupa dina kunskaper inom Drama och tillämpad teater. Magisterprogrammet i Drama och tillämpad teater handlar om att leda och utveckla estetisk verksamhet inom drama och teater med olika målgrupper, och ger en examen på avancerad nivå.

HSD ger Magisterprogrammet i Drama och tillämpad teater, 60 hp i en unik utbildningskontext. Vi har Sveriges största dramaavdelning med specialiserade och engagerade forskare och lärare. Institutionen har lokaler särskilt anpassade för utbildning i estetisk verksamhet.

 

Om programmet

Magisterprogrammet i Drama och tillämpad teater handlar om att leda och utveckla estetisk verksamhet inom drama och teater med olika målgrupper. Programmet ger fördjupad ämnesdidaktisk kompetens i drama och tillämpad teater för arbete med barn, unga och vuxna i olika kulturprojekt på deras fritid eller inom ramen för undervisning, t.ex. i kulturskola och folkbildning. Programmet är praktikbaserat, praktik och teori integreras i en vetenskaplig process.

Programmet omfattar två års studier på halvfart vid Stockholms universitet. Programmets första del behandlar forskning om tillämpad teater, teaterns uttrycksmedel och ämnesdidaktiska perspektiv på tillämpad teater, samt vetenskaplighet och forskningsetik.

Programmets andra del består av ett utvecklingsarbete i drama eller tillämpad teater, samt vetenskaplig fördjupning i form av ett självständigt arbete.

Utbildningen sker i samverkan med Riksteatern, teater för unga ensembler.

Undervisningen sker ca 1 gång per månad och innehåller föreläsningar, litteraturseminarier, gestaltande inslag och reflektion, samt grupparbeten, muntliga redovisningar och skriftliga uppgifter.

Programmet ger behörighet till studier på forskarutbildningsnivå. Vistelse vid ett utländskt lärosäte möjliggörs genom Erasmusstipendier.

 

Studiegång

 

Här hittar du information om de kurser som ingår i Magisterprogrammet i Drama och tillämpad teater.

Utbildningsnivå Avancerad nivå
Programmet startar VT19, (i  januari (prel. 25 -26 januari)
Studietakt 50%
Behörighet Filosofie kandidatexamen, konstnärlig kandidatexamen eller lärarexamen om minst 180 hp. Svenska 3, Engelska 6
Examen Programmet leder till filosofie magisterexamen inom huvudområdet de estetiska, humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik – inriktning de estetiska ämnenas didaktik.
Studievägledare studievagledning@hsd.su.se
Studieadministration studieadmin@hsd.su.se