Boken "De estetiska ämnenas didaktik" – över 8000 nedladdningar på Stockholm University Press!

Boken "De estetiska ämnenas didaktik" är en antologi som vänder sig till alla som är intresserade av estetiska ämnen, skapande och lärande. Sedan den gavs ut 2018 har den laddats ner som helhet mer än 8000 gånger. Och av de tryckta upplagor som SU Press ger ut, är det den som sålt mest under åren.

Ulrika von Schantz. Foto: Privat.

– Det är fantastiskt kul att höra att så många visat intresse för boken, säger Ulrika von Schantz som tillsammans med Anne Lidén och Ketil Thorgersen varit redaktörer för boken. Men det är också lite förvånande. Kan det vara så att boken har börjat användas som kurslitteratur utan att vi vet om det? Det skulle kunna förklara varför så många nedladdningar skett nu på senare tid, långt efter att boken gavs ut.

 

Varför ville ni skriva den här boken?

– Det var Anne Lidén som först kläckte idén om att skriva antologin, berättar Ulrika von Schantz. Vi fick så ofta frågan om vad estetiska lärprocesser egentligen är, vad vi gör och hur vi jobbar. Alla hade, och har, sina egna föreställningar om vad ämnesområdet handlar om och det stämmer inte alltid. Detta ville vi diskutera, både för att få syn på skillnader i vår egen förståelse av begreppet och för att sprida kunskap utåt.

Anne Lidén. Foto: Daniel Lindblom.

– Vi ville också skapa en tydligare gemensam identitet bland oss som arbetar med frågorna samtidigt som vi ville visa på ämnenas olika karaktär. Ofta "klumpas" bild, dans, drama och musik ihop under beteckningen estetiska lärprocesser. Genom att sätta ord på det vi gör utifrån våra egna perspektiv och inifrån våra egna praktiker, hoppades vi dels hitta gemensamma nämnare och åstadkomma en starkare vi-känsla, dels nyansera begreppet estetiska lärprocesser.

– Många försök att definiera vad estetiska lärprocesser är har alltför ofta varit "exotiserande" och utgått från att begreppet handlar om något annorlunda och udda – jämfört med "den vanliga undervisningen". Något vi också ville förmedla med boken är att estetiska lärprocesser – eller lärande genom estetiska upplevelser och uttryck – skulle kunna vara mer integrerade i den reguljära undervisningen än vad den är idag, säger Ulrika. Det ska inte ses som något man gör vid sidan om, eller som något extra om man har tid. 

Ketil Thorgersen. Foto: Privat.

– Vi påverkas dagligen av bilder, musik och olika iscensättningar – och vi har så många olika sätt att förmedla oss på i dag. Vi behöver bli bra på att såväl använda som att tolka och kritiskt granska estetiserad information och kommunikation. Inte minst inom utbildning och lärande. Men det krävs kunskap och kompetens för att använda det på rätt sätt. Man måste veta när man ska vara kritisk och när det har potential att förstärka den kunskap man vill lära ut. Vi hoppas att boken kan ge en ökad förståelse för detta.

 

Hur har ni jobbat med boken?

– Bidragen i antologin är författade av lärare och forskare vid Institutionen för ämnesdidaktik, eller för att vara mer exakt, vid tidigare HSD, med ett efterord av Lars Mouwitz, professor i yrkeskunnande och teknologi med intresse för matematik, filosofi, estetik och didaktik. 

Boken, De estetiska ämnenas didaktik

– Vi har skrivit olika kapitel i boken utifrån våra egna perspektiv och kompetenser. Det har varit viktigt för oss att så tydligt som möjligt berätta om vad vi gör, och vad som händer i våra undervisningssalar, och "leka" med förklaringsmodeller till varför vi undervisar som vi gör. Inga distanserade omskrivningar.

– Boken tog lång tid att skriva med löpande arbetsseminarier under två års tid. Men det har till största delen berott på att vi under tiden genomgått flera omorganisationer, och haft en osäkerhet över vår tillvaro och framtid. Estetiska lärprocesser har varit svårt att "facka in" på SU.  Ett exempel på det är att när vi började med boken så sorterade vi under begreppet Estetiska lärprocesser. Men medan vi skrev och brottades med begreppet inrättades huvudområdet De estetiska ämnenas didaktik– därav bokens huvudtitel. På sätt och vis tydliggjorde detta att vi både arbetar med ämnesdidaktik i de olika ämnena och lärande i andra ämnen genom estetiska upplevelser och uttryck.

– Vi var tre redaktörer som var och en tog ansvar för respektive ämnesgrupps processande med texterna. Anne Lidén ska dock ha den största elogen för sin förmåga att organisera arbetet och peppande uppmuntran under processen. Ett redaktionsarbete är krävande och vi har fått mycket stöd av förlaget Stockholm University Press med formalia, mallar och själva utformningen av boken.  Det var ett ganska självklart val att anlita dem – de ligger bekvämt till hands här på SU, och så är deras princip om "öppen tillgång" en stor fördel om man vill ha spridning på sina publikationer.

 

Ladda ner boken här

Ladda ner boken De estetiska ämnenas didaiktik

 

Inbjudan till seminarium: Tillsammans mot öppen tillgång

– Jag skulle också vilja slå ett slag för eventet som Stockholm University Press anordnar den 11 maj, säger Ulrika avslutningsvis. Det är lite tajt om tid, men om du funderar på att ge ut en bok och vill veta mer om hur öppen tillgång fungerar – ta chansen att gå dit.

– Anledningen till eventet är att SU Press vill fira att de har givit ut böcker och tidskrifter med öppen tillgång i närmare 10 år, och gett ut mer än 50 böcker. Ketil Thorgersen från IÄD kommer att delta i paneldebatten om erfarenheter av öppen tillgång och vad det skulle kunna betyda att publicera mer öppen kurslitteratur.

– Observera att man skulle anmäla sig senast 7 maj för att stanna kvar på slutet och äta tårta. Men om du bara vill gå dit och lyssna, är det fritt för alla att vara med.

Läs mer om SU Press event 11 maj

Läs debattartikel som har publicerats i Universitetsläraren om öppen kurslitteratur