Våra masterprogram

Vid Institutionen för Asien- och Mellanösternstudier finns två masterprogram inom våra huvudområden: Asiens språk och kultur och Mellanösterns språk och kulturer.

 

Masterprogram i Asienstudier, 120 poäng

Masterprogrammet i Asienstudier är ett tvärvetenskapligt program som ger fördjupade kunskaper om Asiens språk och kulturer, med huvudsakligt fokus på Japan, Kina och Korea. Programmet ger också fördjupad övning i något av följande språk: japanska, kinesiska eller koreanska.

Programmets fokus är att utveckla studentens förmåga till vetenskaplig analys av Östasien som helhet, vilket dels uppnås genom att tillgodogöra sig källmaterial på respektive språk, dels genom fördjupade studier av de övriga länderna. Genom att kombinera generella studier med landspecifika kunskaper får studenten förutsättningar att diskutera och kontextualisera Östasien även på en global nivå.

Inom programmet finns utrymme för praktik eller fältarbete samt utlandsstudier, genom att studenten kan välja att läsa de valfria kurserna under termin tre vid ett annat lärosäte, exempelvis i Japan, Kina eller Korea.

Programmet omfattar fyra terminers heltidsstudier och består av obligatoriska kurser om 60 hp, en termins heltidsstudier om 30 hp som omfattar praktik eller studier på annan plats än Stockholms universitet eller valfria kurser (alternativt en kombination av dessa), samt ett examensarbete om 30 hp i respektive språk.

Examensarbetet inom programmet skrivs i det språk som studenten har skrivit examensarbete för kandidatexamen i. Totalt studeras minst 75 hp inom huvudområdet Asiens språk och kulturer.

Mer om Masterprogrammet i Asiens språk och kulturer

 

Masterprogram i Mellanösterns språk och kulturer, 120 poäng

Masterprogrammet i Mellanösternstudier är ett tvärvetenskapligt program som ger fördjupade kunskaper om Mellanöstern- och Nordafrikas språk och kulturer, såväl som områdesstudier som vetenskaplig disciplin. Programmet har två studiegångar; arabiska och områdesstudier.

Studiegång 1 (arabiska) riktar sig till studenter som redan har studerat arabiska och ger fördjupad övning i det arabiska språket genom att utveckla studentens förmåga att tillgodogöra sig arabiskt källmaterial i vetenskaplig analys.

Studiegång 2 (områdesstudier) riktar sig till studenter som inte har studerat arabiska eller vill fokusera på regionala studier och ger fördjupade studier i Mellanöstern- och Nordafrikas samhällsliv.

Programmets gemensamma kurser behandlar både områdesstudier i allmänhet och studier av Mellanöstern och Nordafrika specifikt, såväl som vetenskaplig metodologi och akademiskt skrivande. Programmet ger även studenten möjlighet att välja ett antal kurser inom andra huvudområden.

Inom ramen för de valfria kurserna finns möjlighet till praktik, fältstudier, samt utlandsstudier vid ett lärosäte i Mellanöstern och Nordafrikaregionen.

Programmet förbereder för arbete inom näringsliv, förvaltning, internationella organisationer, forsknings och utvecklingsprojekt, samt media och journalistik, där det krävs fördjupad kunskap om Mellanöstern och Nordafrika och/eller goda kunskaper i det arabiska språket.

Programmet ger även behörighet till utbildning på forskarnivå.

Mer om Masterprogrammet i Mellanösterns språk och kulturer

 

Kontakt

Studierektor Asiens språk och kulturer

Kinas, Koreas och Japans språk och kultur.

Studierektor Mellanösterns språk och kulturer

Sök bland våra utbildningar