SU- och RJ-medel för sabbatsår om versmetrik och språklig prosodi resp. tonaccenten i nordgermanska

Tomas Riad, professor i nordiska språk vid Stockholms universitet, har fått medel från Stockholms universitet för en sabbatstermin i Berlin våren 2023 för att forska om relationen mellan versmetrik och språklig prosodi. Vidare har han fått medel från Riksbankens Jubileumsfond (RJ) för ett sabbatsår 2023/2024 för att skriva en bok om tonaccenten i nordgermanska.

Tomas Riad sitter vid skrivbord framför bokhylla och gestikulerar. Foto: Pontus Nilsson
Tomas Riad. Foto: Pontus Nilsson

På sabbatsterminen våren 2023, finansiserad av Stockholms universitet, ska Tomas Riad i första hand forska om relationen mellan versmetrik och språklig prosodi.

– Jag utvecklar en modell som härleder versmåtten direkt ur den språkliga grammatiken, förklarar Tomas Riad. – Då kan man bättre förklara varför det enskilda språkets prosodi är så tydligt inblandat i versbildningen.

Tomas Riad ska också skriva om läsavkodning och uttalsundervisning för andraspråksinlärare (litterarisering), ett område som han och hans forskarkollegor börjat utveckla inom Intensivsvenska – en målorienterad, konkret och systematiskt upplagd grundmodell för utbildningen av nyanlända elever i gymnasieåldern – och som det nu är dags att skriva vetenskapligt om.

Under sabbatsåret 2023/2024, finansierat av RJ, ska Tomas Riad skriva en bok där han sammanfattar sin och andras forskning om tonaccenten i nordgermanska.

– Idén är att ge en sammanhängande bild av dels hur tonaccenten uppkommit och utvecklats, dels hur den fungerar i det synkrona språksystemet, dvs. representation, distribution och morfologiska mönster, säger Tomas Riad.

Det betyder väldigt mycket för honom att nu få denna möjlighet att forska på heltid under en längre sammanhängande period, då han har flera forskningsuppslag att bearbeta och skriva om.

– Dessutom ser jag fram emot att interagera med nya kolleger, bland annat med den grupp i Berlin som forskar om nyanlända och deras språktillägnande, avslutar Tomas Riad.

Tomas Riad

RJ: Nordgermansk tonaccent – representation, distribution, uppkomst och dialektologi

Forskargrupp Intensivsvenska

Forskningsprojekt Samtidig samverkan mellan forskare och lärare – ett sätt att möta specifika utbildningsbehov, Samsas

Intensivsvenska