Konferenser, symposier och workshoppar

Konferenser, symposier och workshoppar vid Institutionen för svenska och flerspråkighet (Svefler).

 
 

Konferenser sedan 2004. Centrum för tvåspråkighetsforskning och Tolk- och översättarinstitutet fins med i översikten nedan från och med 2013.

2022

(På engelska) Symposium: Recent Developments in Bilingualism and Multilingualism Research. A one-day symposium 17/6

(På engelska) Conducting research in turbulent contexts: a Swedish-Ukrainian workshop 14–16/6

Workshop: Språket på arbetsplatsen: migranter och nordiska arbetsplatser. 13–14/6

 • ASLA 2022. Språk i praktiken – i en föränderlig värld. (7–8 apr.)

2021

 • Slå ett slag för jämställdheten och översättningsvetenskapen! Editathon med TÖI och Wikipedia. (8 mars)
 • SweLL – ny digital textkorpus med inlärartexter på svenska (26–27 aug.)
 • Sällskap för östnordisk filologi (SÖF) femte internationella konferens (14–15 okt.)

2020

 • Editathon med TÖI. Översättningsvetenskap på Wikipedia. Produktiv skrivarstuga på universitetet med TÖI och Wikipedia. (11 mars)
 • Workshop: Kommunikation på liv och död i pandemins tid (9 nov.)

2019

 • Testning och bedömning av tolkkvalitet. Tre workshoppar. (apr., sep., nov.)
 • Pedagogisk workshop: Grupphandledning av uppsatser (4 apr.)
 • UBSAM-nätverket: Tema undervisning och bedömning av språkfärdighet i akademisk miljö (10 apr.)
 • International conference: Languages, Nations, Cultures (LNC 2019) (22–24 maj)
 • Media for All 8 conference – Complex Understandings, 2019 (TÖI) (17–19 juni)

2018

 • UBSAM-nätverket: Seminarium om undervisning och bedömning av språkfärdighet i akademisk miljö. (14 mars)
 • The 2018 NordMetrik conference: Metrics and versification in poetry and song (13–15 sep.)
 • OFTI 36 (2018). Tema: Tal – Interaktion – Multimodalitet (20–21 sep.)

2017

 • UBSAM-nätverket: Seminarium om undervisning och bedömning av språkfärdighet i akademisk miljö. (29 mars)
 • IVIP: Workshop on assessments & Data sessions (6 okt.)

2016

 • MULTICOM workshop about multilingualism with University of California and Stockholm University (20–22 jan.)
 • UBSAM-nätverket: Seminarium/workshop om undervisning och bedömning av muntlig språkfärdighet vid Stockholms universitet. (13 apr.)
 • ALTE 48 (22 apr.)
 • Forum för textforskning, FoT 11 (13–14 juni)
 • Öppen workshop ESST – Estlandssvenskans språkstruktur (24 nov.)

2015

 • UBSAM-nätverket: Erasmus+ planeringsbesök vid Helsingfors universitet. (20 nov.)

2014

 • Workshop nr 3 om syntolkning, TÖI (9 mars)
 • Workshop: The Prosodic Hierarchy in a Typological Perspective (14–15 mars)
 • Den tionde nordiska SFL-workshoppen (9–10 okt.)

2013

 • NORDAND 11: Den 11:e konferensen om Nordens språk som andra- och främmandespråk (13–15 juni)

2012

 • Forskning för ömsesidig kunskapsutveckling (30 mars)
 • Svenska språkets historia 12 (13–14 apr.)
 • Konferens SLE 2012 (Societas Linguistica Europaea) (29 aug.–1 sep.)
 • Kultur- och trädgårdsväxter (12–14 sep.)
 • OFTI 30 (20–21 sep.)
 • The Eufemiavisor and Courtly Culture: Time, Texts and Cultural Transfer (11–13 okt.)
 • Svenska med didaktisk inriktning, SmDi, 10 (18–19 okt.)

2011

 • Nätverket Translatio: Workshop 1 (28–29 jan.)
 • PLAIN-konferensen – internationellt klarspråk (10–11 juni). Vi deltog i konferensen, anordnad av Språkkonsulterna AB och Språkrådet. PLAIN
 • Med svenska språket som redskap för akademiska studier (23–24 sep.)

2010

 • Tone and intonation in Europe/TIE 4 (9–11 sep.)
 • Växter och växtnamn – ett möte mellan botanik och språkvetenskap (25–26 nov.)

2009

 • Bakhtin 2009 (3–5 juni)
 • Forum för textforskning 4 (8–9 juni)
 • Second Conference of the Swedish Association of Language and Cognition (10–12 juni)

2008

 • Svenskans beskrivning 30. "Att beskriva svenskan" (10–11 okt.)

2007

 • Ingen konferens.

2006

 • The 3rd International Deaf Academics and Researchers Conference. "What do deaf academics mea (478 Kb) (10–12 aug.)
 • Seminariedag med Centrum för metriska studier (10 nov.)
 • Ämneskonferens med Bologna-inriktning (30 nov.)

2005

 • ALTE-möte med de nordiska medlemmarna (31 mars–2 apr.)

2004

 • Svensk språkvård och språkpolitik i 400 år.
 

Kontakt

Kommande konferenser, symposier och workshoppar: se rubrik ovan.

Forskningsansvarig: Catrin Norrby

På denna sida