Anmälan till Förberedande kurs i matematik är öppen!

Goda kunskaper i matematik ger bra förutsättningar att klara vidare studier. Förberedande kurs i matematik är en överbryggning mellan gymnasie- och universitetsmatematiken. 

Denna kurs är en bra förberedelse även för masterstudier i samhällsvetenskapliga program där matematik ingår. 

Antagning till sommarterminens kursomgång är öppen till och med 15 mars, men kursen går att läsa året om! Oavsett vad du planerar att läsa till hösten är du välkommen att delta i vår förberedande matematikkurs som går nu i sommar. Läs mer om kursen och hur du anmäler dig på www.math.su.se/förberedande