Annals of Mathematics publicerade artikel av Jonas Bergström

En artikel av Jonas Bergström har publicerats i Annals of Mathematics, som ges ut av Princeton University och anses vara världens bästa matematiska tidskrift. 

Princeton-tidningen Annals of Mathematics har publicerat en artikel av Jonas Bergström.
Princeton-tidningen Annals of Mathematics har publicerat en artikel av Jonas Bergström.

Den här artikeln handlar om modulirum av kurvor, vilka har egenskapen 
att varje typ av kurva korresponderar mot precis en punkt i något av 
dessa rum. De här rummen skapades på 1960-talet och har studerats 
mycket intensivt sedan dess, men samtidigt är mycket fortfarande okänt. 
Vi har bevisat nya resultat om kohomologin till alla dessa rum, vilket ger 
ny information om deras geometriska struktur. 

Här kan du läsa hela artikeln