Göran Gustafssonpriset tilldelas Alexander Berglund

Docent Alexander Berglund vid Matematiska institutionen tilldelas årets Göran Gustafssonpris i matematik.

Göran Gustafssonpriset tilldelas fem yngre framstående forskare och är i år sammanlagt på 33 miljoner kronor. Priset går i år till Alexander Berglund "för djupa och nyskapande arbeten inom algebraisk topologi och rationellhomotopiteori".
Läs mer om årets Göran Gustafssonpris här. 

Läs en längre artikel om pristagarnas arbete på Kungliga vetenskapsakademins hemsida.