Oliver Lindblad Petersen får Wallmarkska priset

Oliver får priset på 255 000 kronor för "fundamentalt ny matematisk förståelse av allmän relativitetsteori". Hatten av!

Vid sitt senaste sammanträde 4 juni fattade Vetenskapsakademien beslut om tre nationella priser: Edlundska priset, Wallmarkska priset och Letterstedtska priset för särskilt maktpåliggande vetenskapliga undersökningar.

Oliver Lindblad Petersen får alltså Wallmarkska priset för sin forskning inom allmän relativitetsteori.