Provade forskning i verkligheten

Julina Savela och Benjamin Henriksson är två av årets deltagare på sommarforskarskolan Rays – Research Academy for Young Scientists, som pågick mellan 24 juni och 5 juli.

Julina Savela och Benjamin Henriksson
Julina Savela och Benjamin Henriksson är två av årets deltagare på sommarforskarskolan Rays – Research Academy for Young Scientists, som pågick mellan 24 juni och 5 juli.

Julina och Benjamin har jobbat med epidemiologi på Matematiska institutionen och är bland de åtta eleverna från Rays som har genomfört sina forskningsprojekt på SU.

- Det har varit jätteroligt att få lära om hur forskning går till i verkligheten och att vi fått lära så mycket om epidemiologi. Vi har jobbat mycket med programmering och modellering under tiden vi har varit här, säger Julina Savela, som läser på Campus Viktor Rydberg Gymnasium.

Doktorand Dongni Zhang har varit Julina och Benjamins mentor, men de har också fått en genomgång av epidemiologiska beräkningsmodeller av professor Tom Britton. Just nu avslutar de arbetet med sin vetenskapliga rapport. 

- Vi har jobbat med epidemiska modeller, både vanliga och Tom Brittons nya modell. Man kan få optimistiska eller pessimistiska utfall beroende på vilka matematiska beräkningar man använder. Med Toms nya modell kan man få mer exakta resultat, säger Benjamin Henriksson. Han läser nu på UWC Adriatic i Italien. 

Rays är en sommarforskarskola som riktar sig till elever som läser andra året på gymnasiet och som är intresserade av naturvetenskap, teknik och matematik. Målet för sommarforskarskolan är att Sverige en dag ska bli världsledande inom forskning. Från Stockholms universitet deltar forskare från bland annat Nordiska institutet för teoretisk fysik, Fysikum, Institutionen för biokemi och biofysik och Matematiska institutionen. 

Här kan du läsa mer om Rays sommarforskarskola.