Stefan vill jobba med AI

Bland studenterna som presenterade sina kandidatarbeten under den gångna veckan var Stefan Miletic, vars arbete handlade om maskininlärning.

Bland studenterna som presenterade sina kandidatarbeten under den gångna veckan var Stefan Miletic,
Stefan Miletic var rätt nöjd efter presentationen av sin uppsats "Unveiling the Double Descent Phenomenon of Residual Networks in Deep Learning".

- Jag har haft förmånen att jobba med en av institutionens experter på området, docent Chun-Biu Li, säger Stefan, som presenterade sitt examensarbete på onsdagen. Han gav tydliga svar på frågor från opponenten Josefin Ahlkrona, som är universitetslektor vid institutionen. Totalt 7 studenter presenterade sina arbeten onsdag och torsdag.  

Vad blir det nästa?
- Jag jobbar även med en masterexamen i matematik, så det har varit en parallell process. Jag kommer antagligen att skriva en masteruppsats om AI. När det är avklarat kommer jag till å söka jobb kopplad till detta ämne, antingen i industrin eller också inom universitetsvärlden, säger han.