Zhaojun Bai ny hedersdoktor

Zhaojun Bai är en av sex nya hedersdoktorer vid Stockholms universitet. Bai var gästprofessor vid Matematiska institutionen under åren 2019-2021.

- Zhaojun Bai har i synnerhet bidragit till uppbyggandet av verksamheten i vetenskaplig beräkning på institutionen, säger Yishao Zhou, professor vid Matematiska institutionen.

Läs mer om Zhaojun Bai och de andra nya äresdoktorerna