Sverker Lerheden-stipendier för postdoktorala studier

Genom en mycket generös donation bildades Sverker Lerhedens stiftelse 2022 med syfte att stärka forskningen på Matematiska institutionen vid Stockholms universitet.

Sverker Lerhedens stiftelse kommer i januari-februari varje år att dela ut stipendier till unga matematikforskare för att bedriva postdoktorala studier i två år vid Matematiska institutionen, Stockholms universitet. Efter två år så kan man som stipendiat ansöka om förlängning för ett tredje år.

Ansökningsperioden öppnar varje år i oktober-november. Ansökan kan skrivas på svenska eller på engelska.

De postdoktorala studierna vid Stockholms universitet ska i påbörjas under det år stipendiet beviljades.

Den sökande behöver inte ha avlagt sin doktorsexamen vid söktillfället men behöver ha gjort detta innan stipendiet betalas ut.

Notera att den sökande först måste kontakta en tillsvidareanställd forskare vid Matematiska institutionen, Stockholms universitet, för att kunna erhålla ett stödbrev.

 

Stipendiater 2023

2023 års stipendiater från Sverker Lerhedens stiftelse:

Tiffany Yin Yuan Lo
Luís Duarte 
Mårten Nilsson

 

 

Tidigare stipendiater från Sverker Lerhedens stiftelse

2022

Loïc Pujet
Jakob Reiffenstein
Tom Wennink

 

Kontakt

Vid frågor kontakta: sverker-lerheden-info@math.su.se