Emotional Awareness and Expression Therapy för kroniskt kroppsliga symtom (EAET)

Specialistkurs i Emotional Awareness and Expression Therapy för kroniskt kroppsliga symtom, anordnas som uppdragsutbildning. Kursen vänder sig till legitimerad hälsovårdspersonal och motsvarar 1 delkurs inom specialistordningen för psykologer. En kursomgång ges i maj 2022.

Kvinna med händerna för ansiktet och händer som håller om huvudet. Foto: Gerd Altmann, Pixabay.
Foto: Gerd Altmann från Pixabay.

Många människor lider av kroppsliga symptom eller tillstånd som varken helt kan förklaras eller behandlas medicinskt. Det gäller människor med till exempel IBS, Fibromyalgi, Migrän, men också med kronisk smärta i någon form.

Den här utbildningen vänder sig till dig som legitimerad hälsovårdspersonal (psykolog, läkare, terapeut etc) som möter dessa människor i ditt arbete och vill lära dig mer om en nyligen utvecklad känslofokuserad psykologisk behandling, Emotional Awareness and Expression Therapy.

Du kommer under utbildningen möta världsledande forskare på området som till exempel Professor Mark Lumley vid Wayne State University och Dr Howard Schubiner.


 

Ansökan och kursfakta

Kursen ges som uppdragsutbildning genom Institutet för tillämpad beteendevetenskap (ITB) vid Psykologiska institutionen. Uppdragsutbildning innebär att företag och organisationer köper platser på kursen till sin personal i kompetenshöjande syfte.

Ansökan sker genom att du skriver ut och fyller i ansökningsblanketten, inklusive din egen och arbetsgivarens underskrift, och därefter postar till angiven adress.

  • Nästa kursstart är VT 2022 (maj).
  • Kostnaden är 14.000 SEK exklusive moms.
  • Sista ansökningsdag är 13 april.

Har du frågor om kursen eller ansökningsförfarandet kan du kontakta kursansvarig lärare Robert Johansson, robert.johansson@psychology.su.se

Kurstyp: Specialistkurs anordnad som uppdragsutbildning.

Omfattning: Kursen motsvarar 1 delkurs inom specialistordningen för psykologer.

Kursansvarig lärare: Robert Johansson, robert.johansson@psychology.su.se

Kursen ges: Maj 2022

Ansökan: Via webbformulär

Kursanvisningar och schema Kursanvisningar och schema, VT 2022 (131 Kb)

 

Kontakt

Uppdragsutbildning
På denna sida