Emotional Awareness and Expression Therapy för kroniskt kroppsliga symtom (EAET)

Specialistkurs i Emotional Awareness and Expression Therapy för kroniskt kroppsliga symtom, anordnas som uppdragsutbildning. Kursen vänder sig till legitimerad hälsovårdspersonal och motsvarar 1 delkurs inom specialistordningen för psykologer. Nästa kursomgång ges i maj 2023.

Kvinna med händerna för ansiktet och händer som håller om huvudet. Foto: Gerd Altmann, Pixabay.
Foto: Gerd Altmann från Pixabay.

Många människor lider av kroppsliga symptom eller tillstånd som varken helt kan förklaras eller behandlas medicinskt. Det gäller människor med till exempel IBS, Fibromyalgi, Migrän, men också med kronisk smärta i någon form.

Den här utbildningen vänder sig till dig som legitimerad hälsovårdspersonal (psykolog, läkare, terapeut etc) som möter dessa människor i ditt arbete och vill lära dig mer om en nyligen utvecklad känslofokuserad psykologisk behandling, Emotional Awareness and Expression Therapy.

 

Ansökan och kursfakta

Kursen ges som uppdragsutbildning genom Institutet för tillämpad beteendevetenskap (ITB) vid Psykologiska institutionen. Uppdragsutbildning innebär att företag och organisationer köper platser på kursen till sin personal i kompetenshöjande syfte.

Ansökan sker genom att du laddar ner och fyller i ansökningsblanketten, och därefter mailar till angiven e-postadress.

  • Nästa kursstart är maj 2023, se datum nedan.
  • Kostnaden är 14.500 SEK exklusive moms.
  • Sista ansökningsdag är 14 april.

Har du frågor om kursen eller ansökningsförfarandet kan du kontakta kursansvarig lärare Robert Johansson, robert.johansson@psychology.su.se

Kurstyp: Specialistkurs anordnad som uppdragsutbildning.

Omfattning: Kursen motsvarar 1 delkurs inom specialistordningen för psykologer.

Kursansvarig lärare: Robert Johansson, robert.johansson@psychology.su.se

Kursen ges: Maj 2023; 8/5, 9/5, 15/5 och 16/5, kl. 9–16 alla dagar.

Ansökan
Ansökningsformulär EAET för Psykologer, VT 2023 (53 Kb)  (Word)

Ansökningsformulär EAET för övriga yrkesroller, VT 2023 (53 Kb)  (Word)

Kursanvisningar och schema
Kursanvisningar, VT 2023 (118 Kb)

 

Kontakt

Uppdragsutbildning
På denna sida