Dynamic Interpersonal Therapy (DIT) för psykologer

Specialistkurs i Dynamic Interpersonal Therapy (DIT) för psykologer anordnas som uppdragsutbildning. Kursen vänder sig till legitimerade psykologer med två års yrkesverksamhet och motsvarar 1 delkurs inom specialistordningen för psykologer. En kursomgång startar i februari 2022.

Kursens syfte är att ge fördjupade teoretiska och praktiska färdigheter inom DIT men mycket av det som studeras är även generella färdigheter som lämpar sig vid kortare tidsbegränsade psykoterapeutiska behandlingar, såsom bedömning, fokusformulerande och avslutningsarbete.

Psykoterapisession. Foto: SHVETS production från Pexels.
Foto: SHVETS production från Pexels.

 

Ansökan och kursfakta

Kursen ges som uppdragsutbildning genom Institutet för tillämpad beteendevetenskap (ITB) vid Psykologiska institutionen. Uppdragsutbildning innebär att företag och organisationer köper platser på kursen till sin personal i kompetenshöjande syfte.

Ansökan sker genom att du skriver ut och fyller i ansökningsblanketten, inklusive din egen och arbetsgivarens underskrift, och därefter postar till angiven adress.

  • Nästa kursstart är VT 2022 (februari).
  • Antal platser på utbildningen är begränsat till 10.
  • Kostnaden är 16.000 SEK exklusive moms.
  • Sista ansökningsdag är den 31 december 2021. För ansökningsblankett, se faktarutan nedan.

Har du frågor om kursen eller ansökningsförfarandet kan du kontakta kursansvarig lärare Herman Daniels, herman.daniels@psychology.su.se

Kurstyp: Specialistkurs anordnad som uppdragsutbildning.

Omfattning: Kursen motsvarar 1 delkurs inom specialistordningen för psykologer.

Kursansvarig lärare: Herman Daniels, herman.daniels@psychology.su.se

Kursen ges: Februari 2022 – maj 2022

Ansökningsblankett Ansökningsformulär, VT 2022 (132 Kb)

Kursanvisningar och schema Kursanvisningar och schema, VT 2022 (153 Kb)  Ny version 27/10.

 

Kontakt

Uppdragsutbildning

Sök bland våra utbildningar