Dynamic Interpersonal Therapy (DIT) för psykologer

Specialistkurs i Dynamic Interpersonal Therapy (DIT) för psykologer anordnas som uppdragsutbildning. Kursen vänder sig till legitimerade psykologer med två års yrkesverksamhet och motsvarar 1 delkurs inom specialistordningen för psykologer. Nästa kursomgång startar i januari 2023, sista ansökningsdag 20 december 2022.

Kursens syfte är att ge fördjupade teoretiska och praktiska färdigheter inom DIT men mycket av det som studeras är även generella färdigheter som lämpar sig vid kortare tidsbegränsade psykoterapeutiska behandlingar, såsom bedömning, fokusformulerande och avslutningsarbete.

Psykoterapisession. Foto: SHVETS production från Pexels.
Foto: SHVETS production från Pexels.
 

Ansökan och kursfakta

Kursen ges som uppdragsutbildning genom Institutet för tillämpad beteendevetenskap (ITB) vid Psykologiska institutionen. Uppdragsutbildning innebär att företag och organisationer köper platser på kursen till sin personal i kompetenshöjande syfte.

Ansökan sker genom att du laddar ned och fyller i ansökningsblanketten, och därefter mailar den till angiven e-postadress.

  • Nästa kursstart är VT 2023 (januari).
  • Antal platser på utbildningen är begränsat till 10.
  • Kostnaden är 16.000 SEK exklusive moms.
  • Sista ansökningsdag är den 20 december 2022. För ansökningsblankett, se faktarutan nedan.

Har du frågor om kursen eller ansökningsförfarandet kan du kontakta kursansvarig lärare Herman Daniels, herman.daniels@psychology.su.se

Kurstyp: Specialistkurs anordnad som uppdragsutbildning.

Omfattning: Kursen motsvarar 1 delkurs inom specialistordningen för psykologer.

Kursansvarig lärare: Herman Daniels, herman.daniels@psychology.su.se

Kursen ges: Januari 2023 – maj 2023

Ansökningsblankett Ansökningsformulär DIT Psykologer, VT 2023 (52 Kb)

Kursanvisningar och schema Kursanvisningar och schema, VT 2023 (223 Kb)

 

Kontakt

Uppdragsutbildning

Sök bland våra utbildningar