Personalhandledning och konsultationsmetodik, 15 hp

Specialistkurs i personalhandledning och konsulationsmetodik för psykologer, 15 hp, anordnas som uppdragsutbildning. Kursen vänder sig till legitimerade psykologer med två års yrkeserfarenhet. Nästa kursstart HT 2021.

Att arbeta som handledare/konsult innebär ett övergripande perspektiv som skiljer sig från det direkta psykologarbetet. Kursen vänder sig till legitimerade psykologer med två års yrkeserfarenhet. Innehållet i kursen förutsätter kunskaper från Psykologutbildning samt klinisk förankring. En kursomgång startar i september och löper över två terminer.


Ansökan och kursfakta

Kursen ges som uppdragsutbildning genom Institutet för tillämpad beteendevetenskap (ITB) vid Psykologiska institutionen. Uppdragsutbildning innebär att företag och organisationer köper platser på kursen till sin personal i kompetenshöjande syfte.

Ansökan sker genom att du skriver ut och fyller i ansökningsblanketten, inklusive din egen och arbetsgivarens underskrift, och därefter postar till angiven adress.

  • Nästa kursstart är HT 2021 (september).
  • Antal platser på utbildningen är begränsat till 15.
  • Kostnaden är 31.000 SEK exklusive moms.
  • Sista ansökningsdag är den 30 juni 2021. För ansökningsblankett, se faktarutan nedan.

Har du frågor om kursen eller ansökningsförfarandet kan du kontakta kursansvarig lärare Mats Najström, mnm@psychology.su.se.

Kurstyp: Specialistkurs anordnad som uppdragsutbildning.

Omfattning: Kursen motsvarar 15 högskolepoäng (hp)

Kursansvarig lärare: Mats Najström, mnm@psychology.su.se

Kursen ges: September 2021 - maj 2022.

Ansökningsblankett Ansökningsformulär, 2021-2022 (107 Kb) , 2021-2022.

Kursanvisningar och scheman

Kursanvisningar 2021-2022 (242 Kb)

Preliminärt schema 2021-2022 (98 Kb)

Kontakt

Uppdragsutbildning

Sök bland våra utbildningar