Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning (SoRAD) är ett tvärvetenskapligt forskningscentrum med uppgift att initiera, bedriva samt informera om socialvetenskaplig forskning kring alkohol och droger. På senare år har SoRADs forskningsområde breddats och har nu även kommit att inkludera tobak och spel.

Verksamheten startade 1999 och är förlagd till den samhällsvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet och leds av en föreståndare och en extern styrelse.  SoRAD anordnar årliga nätverksträffar inom forskningsnätverken Sonad och GARN. I januari 2018 bildade SoRAD tillsammans med CHESS Institutionen för folkhälsovetenskap.