SoRAD

Om SoRAD

Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning (SoRAD) bildades 1999 som ett tvärvetenskapligt forskningscentrum med uppgift att initiera och bedriva socialvetenskaplig forskning inom alkohol- och drogområdet. Centret bildades sedan Alkoholforsknings-utredningen 1995 identifierat behovet av socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning. SoRAD är det enda samhällsvetenskapliga centret i landet med denna specialinriktning. SoRAD:s forskningsområde har efterhand breddats till att även inkludera tobak och spel. Vid SoRAD bedrevs ingen egen undervisning.

I januari 2018 bildade SoRAD tillsammans med CHESS Institutionen för folkhälsovetenskap. Verksamheten vid forskningscentret SoRAD leds av en föreståndare och en extern styrelse.  SoRAD anordnar årliga nätverksträffar inom forskningsnätverken Sonad och GARN.

SoRADS styrelse 2019

Ordförande:
Johan Edman, Kriminologiska institutionen, Stockholms universitet
Föreståndare:
Jessica Storbjörk, Institutionen för folkhälsovetenskap, Stockholms universitet
Ledamöter:
Robin Room, Centre for Alcohol Policy Research at Turning Point Alcohol and Drug Centre in Fitzroy, Victoria, Australien
Anna Bessö, Folkhälsomyndigheten
Personalrepresentant:
Jonas Landberg, Institutionen för folkhälsovetenskap, Stockholms universitet

SoRAD dokument

 

SoRADs stadgar 2018 (122 Kb)

Forskningspublikationer

Publikationer om alkohol, narkotika, tobak och spel vid Institutionen för folkhälsovetenskap från 2018 och framåt

År/Year 2020

(as registered by April 27th)

Kontakt

Prefekt
Mikael Rostila
08-16 44 16
mikael.rostila@su.se

Ställföreträdande prefekt
Jenny Cisneros Örnberg
08-16 36 03
jenny.cisneros@su.se

Kontaktinformation för SoRAD

Föreståndare:
Jessica Storbjörk
Telefon: 08-16 14 68
E-post: jessica.storbjork@su.se

SoRADs publikationer 1999-2017

Papyrusrullar

Lista över SoRADs avhandlingar

Lagerkrans och doktorsdiplom