Corona och våra forskare i media

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för folkhälsovetenskap
  4. Forskning
  5. Forskningsnyheter
  6. Corona och våra forskare i media
Berättelser om beroende_logga

Vetenskapsradion Nyheter lyfter fram studien "Berättelser om Beroende"

Forskare vid Institutionen för folkhälsovetenskap ska studera hur personer med beroendeproblematik påverkas av coronapandemin.

Mikael Rostila, professor i folkhälsovetnskap. Photo: Niklas Björling/Stockholms universitet

Economic Impact of Lockdown Will Cause More Deaths than Coronavirus

Mikael Rostila citeras i flertalet media angående hur den svenska modellen kan fungera bäst för Sverige i längden.

Malin Gunnarsson. foto: privat

Hur påverkas beroendeproblem av social distansering?

Många kan känna sig extra stressade eller nedstämda under det rådande utbrottet av covid-19. Nu finns en möjlighet att bidra med kunskap genom att prata med en forskare om sitt alkohol- eller narkotikaproblem. I ett nytt projekt försöker forskare förstå hur personer med beroendeproblem påverkas under coronapandemin, med förhoppningen om att kunna utforma bättre stöd- och behandlingsalternativ.

Mikael Rostila, Photo: N Björling/Stockholm University

Is Sweden taking a huge risk?

The Swedish less strict approach to the COVID-19 pandemic creates strong reactions around the world. Mikael Rostila, Head of the Department of Public Health Sciences, assesses the situation and refers to some interpretations on why the Swedish approach may be efficient – at least in Sweden.

Mikael Rostila, professor i folkhälsovetnskap. Photo: Niklas Björling/Stockholms universitet

Sverige och coronaviruset - därför kan våra strategier fungera

Medan regeringar i flera länder tar till hårdare tag för att minska smittspridningen, presenterar den svenska Folkhälsomyndigheten andra riktlinjer i krishanteringen kring coronaviruset. Att Sverige agerar så annorlunda mot så många andra länder ifrågasätts av många, såväl nationellt som internationellt. Mikael Rostila, professor i folkhälsovetenskap, kommenterar detta i Foreign Policy Magazine.

Foto: Vilhelm Stokstad / Kontinent

Covid-19 vanligare i utsatta områden - är sårbarhet för sjukdomar en klassfråga?

Coronaviruset har slagit olika hårt mot olika sociala grupper. Vad säger forskningen om vilka faktorer som kan ha påverkat den snabba smittspridningen och det höga antalet döda i särskilt utsatta områden.

Mikael Rostila, professor vid Institutionen för folkhälsovetenskap. Foto: Niklas Björling/Stockholms universitet

Fler utrikesfödda coronasmittade: "Segregationen förvärrar situationen"

Statistik visar att socialt utsatta områden drabbas hårdare och mer av coronaviruset än andra områden. Varför är det så? Mikael Rostila, professor i folkhälsovetenskap, medverkar i en diskussion kring detta i TV4 Nyhetsmorgon.

Denny Vågerö, professor vid Institutionen för folkhälsovetenskap. Foto: E Dalin.

Massarbetslöshet ökar risken att dö i förtid

Coronavirusets framfart över världen har en stark påverkan på den globala ekonomin och arbetslösheten ökar kraftigt. Studier från tidigare ekonomiska kriser i Sverige visar att ett stort antal arbetslösa riskerar att dö i förtid.

Kontakt

Prefekt
Mikael Rostila
08-16 44 16
mikael.rostila@su.se

Ställföreträdande prefekt
Jenny Cisneros Örnberg
08-16 36 03
jenny.cisneros@su.se

Play @ PHS