En ny studie undersöker användningen av psykofarmaka bland föräldrar som förlorat ett barn före och efter förlusten. I studien framgår det att föräldrar som har förlorat ett barn har en förhöjd användning av psykofarmaka, särskilt antidepressiva läkemedel, under det första året efter dödsfallet.  Användning av psykofarmaka minskar sedan med tiden. Medicinering med psykofarmaka bland föräldrar som förlorat ett barn är dock fortfarande högre, ändå upp till fyra år sedan förlusten, i jämförelse med andra föräldrar.

Studien heter, Does the death of a child influence parental use of psychotropic medication? och är utförd av bl a Mikael Rostila, prefekt och Pekka Martikainen, forskare vid Institutionen för folkhälsovetenskap.

 

Två tabletter
Två tabletter Foto: Mostphotos

 

Läs mer på:

http://journals.plos.org/plosone/article/file?id=10.1371/journal.pone.0195500&type=printable