Huvudförfattaren till artikeln är Ania Zylbersztejn, som varit gästforskare hos Institutionen för folkhälsovetenskap flera gånger.  Medförfattare är Anders Hjern, professor i social epidemiologi för barn och ungdomar på KI och forskare på Institutionen för folkhälsovetenskap på Stockholms universitet.

– Bakgrunden till den här studien är en stor diskussion i England som gick ut på att det är allmänläkarna som bär skulden, men vi visar att den främsta förklaringen är skillnader i välfärdssystemen, det vill säga skillnader som påverkar de gravida kvinnorna redan innan barnet är fött, säger Anders Hjern till TT. 

Anders Hjern
På bild: Anders Hjern

Dessutom ger det svenska välfärdssystem de gravida kvinnorna en ekonomisk trygghet än det engelska systemet. 

– Att vara fattig innebär en kronisk stress. Det finns ganska intressant forskning om hur en sådan stress påverkar en gravid kvinna, säger Anders Hjern.

Andra faktorer som kan påverka var att de svenska gravida kvinnorna var inte lika överviktiga som i England. Alkohol och tobakskonsumtionen var också lägre i Sverige.