Varmt välkomna till nätverket Sonads (Socialvetenskapligt nätverk inom alkohol- och drogforskning) möte i Göteborg!
 

Tema:  Styrning, praktik och forskning: Om frivillig och tvångsbaserad hantering av personer med missbruk idag, igår och i morgon.

Datum: 7–8 oktober 2019

Plats:  Hotel Riverton, Stora Badhusgatan 26, Göteborg.

Anmäl dig gärna så fort som möjligt, dock senast 14 juni. Bekräftelse på anmälan och deltagande skickas ut under september månad. Klicka här https://link.webropolsurveys.com/S/A32EE7196DABEDDF för att anmäla dig!

Program

Program XVII Sonadmöte 7-8 oktober 2019 i Göteborg (112 Kb)

Deltagande är gratis, men konferensdeltagare som inte tar sin plats i anspråk kommer att debiteras 500 kr.

Nätverket finansieras av Forte och administreras av SoRAD/Institutionen för folkhälsovetenskap vid Stockholms universitet. Läs mer om Sonad här: www.su.se/publichealth/forskning/forskningssamarbeten/sonad. Anmäl dig till nätverket via denna länk om du inte redan är medlem.

Kostnader och reseersättning

Nätverket står för konferensdeltagandet inklusive förtäring. Nätverket betalar även för resa samt en hotellövernattning (måndag till tisdag) för inresande medlemmar. För er som reser långväga ifrån finns det denna gång även möjlighet att komma på söndagen och bo på hotellet två nätter. Om ni är i behov av övernattning är det extra viktigt att ni skickar in anmälan så tidigt som möjligt. Sonad bokar och betalar hotell till dig enligt din anmälan. Du bokar själv och köper din resa. Spara originalkvittona. Utlägg ska redovisas inom tre månader. Du som inte är anställd på Stockholms universitet (SU) redovisar dina utlägg på särskild blankett efter mötet (blanketten ska fyllas i elektroniskt men skickas in per post tillsammans med kvittona). SU-anställda redovisar sina utlägg i Primula.

Vi ber dig vara prismedveten och välja ett billigare resalternativ. Undvik bilersättning om ni inte är flera som delar bil. Notera att det bara är SU-anställda som kan få bilersättning. Kontakta oss innan du bokar om du inte kan hitta en resa för under 1500 kr. Kontakta oss också om du har frågor eller specialbehov, t.ex. behov av två hotellnätter istället för en på grund av bristande kommunikationer.

Kontakta någon av nedanstående personer om du har frågor:
anette.skarner@socwork.gu.se
johan.lindwall@socwork.gu.se

Väl mött i Göteborg!