Kursen behandlar mer komplexa grammatiska strukturer i finskan och ger fördjupade teoretiska kunskaper om finska språket och utökad muntlig och skriftlig språkfärdighet samt fördjupad textförståelse. På kursen behandlas vidare samtida kulturella företeelser i Finland och i Sverige. Kursen ger även en introduktion i finsk litteraturhistoria och finsk skönlitteratur.

Kursen består av följande delkurser:

  • Språkkunskap 2, 7,5 hp
  • Finsk litteraturhistoria och skönlitteratur, 7,5 hp
  • Textförståelse med grammatik 2, 7,5 hp
  • Muntlig språkfärdighet med kulturorientering, 3,5 hp
  • Skriftlig språkfärdighet, 4 hp