Ursprungligen finansierade Riksbankens jubileumsfond projektet De förlinnéanska och linnéanska svenska växtnamnen – ett stycke svensk kulturhistoria med europeiska förtecken vilket resulterade i Boken Millefolium, rölika, näsegräs år 2010. Inom ramen för detta projekt planeras en översättning, kommentar och ny utgåva av Johan Francks Botanologia från 1640.

Inger Larssons intressen har också vidgats till att omfatta medeltida reliktväxter och spår av medeltida odling i skriftliga källor samt den svenska receptionen av medicinsk och botanisk kunskap i form av läke- och örtaböcker.

Symposier

Publikationer

Publikationer Historiska växtnamn (12 Kb)