Kandidatprogram

Masterarbete

 

Du kan göra masterarbete inom zoologi på någon av de fyra masterprogrammen vi medverkar i:

Ämne och omfång (15, 30, 45 eller 60 hp) väljer du själv tillsammans med din handledare. Tänk på att kontakta potentiella handledare i god tid innan det är dags att göra ditt arbete, så att ni hinner komma överens om ett bra projekt. Vill du göra ett empiriskt projekt bör du också tänka på att flera av våra projekt är årstidsbundna; det kan t ex vara så att det praktiska arbetet måste göras under sommaren.

Här nedan hittar du några förslag på examensarbeten. Nästan alla forskare brukar dock vara positiva till att ta emot examensstudenter, och du hittar fler möjliga handledare på våra forskningssidor.

 

Tillgängliga masterprojekt i ekologi

kontakt

Information om kurser och program på grund- och avancerad nivå finns på hemsidan för Institutionen för biologisk grundutbildning, BIG

Studierektorer vid Zoologiska institutionen
Ekologi: Niklas Janz
Etologi: Hans Temrin
Faunistik: Cecilia Kullberg
Funktionell morfologi: Mikael Carlsson
Populationsgenetik: Linda Laikre
Forskarutbildning: Carl Gotthard

Sök program och kurser

Till utbildningskatalogen