Alla utbildningar

Vilken av våra utbildningar passar dig?

Vi har kurser och program på grundnivå och avancerad nivå både för dig som söker direkt efter gymnasiet och/eller har studerat tidigare på högskolenivå. Flera av våra kurser och program ges även på engelska. Det finns också möjlighet till utbytesstudier i vissa av våra ämnen.

Bild på tre studenter som pluggar

Utbildning på grundnivå

Institutionen erbjuder kurser och program på grundnivå i japanska, kinesiska, koreanska, arabiska och Mellanösternstudier.

Bild på korridoren i Frescati, tre vimplar

Utbildning på avancerad nivå

Vi har även kurser och program på avancerad nivå inom huvudområdena Asiens språk och kulturer, samt Mellanösterns språk och kulturer.

Bild på rektor som håller tal vid promovering

Utbildning på forskarnivå

Utbildning på forskarnivå ges i forskarutbildningsämnena Asiens språk och kulturer samt Mellanösterns språk och kulturer. Båda ämnena utgörs av multidisciplinära och tvärvetenskapliga områdesstudier.

Fristående kurser

Fristående kurser

Institutionen erbjuder även fristående kurser på grundnivå i de två huvudområdena Asiens språk och kulturer och Mellanösterns språk och kulturer.