Kursstrukturen i Athena presenteras via ett kraftfullt och interaktivt planeringsverktyg som gör att du som student får ett lättnavigerat gränssnitt för de olika kursmomenten, samt de lärresurser och aktiviteter som är kopplade till dessa. 

Om du behöver vägledning i hur du använder Athena så finns en studentguide bifogad längst ner på sidan.

Logga in på Athena här >>