Stockholms universitets studentkår

Som student kan du gå med i studentkåren på Stockholms universitet. För mer information, se kårens hemsida.

Studentrådet SAMT

Vid varje institution finns även lokala ämnesråd, som bevakar studenterna på den egna institutionens intressen. Vid institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier finns studentrådet SAMT (Studentrådet vid institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier). Läs mer här: Studentrådet

Studentliv vid Stockholms universitet

Universitet har samlat information om sådant som hör ihop med studentlivet, som till exempel frågor rörande bostad och ekonomi eller om campus och studiemiljö, på sin sida Studentliv.