Studentrådet vid institutionen heter SAMT (Studentrådet vid institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier). Rådet bevakar studenternas intressen inom utbildningen, och är även representerade i Institutionsstyrelsen, institutionens högsta beslutande organ. 

Studentrådets mål är att göra studietiden lite roligare genom att t.ex. bjuda in till olika evanemang. Deras främsta mål är dock att studenterna ska känna sig säkra och bli hörda. De ser det som viktigt att skapa en så bra studiemiljö som möjligt under studietiden, samt att skapa en större gemenskap mellan de olika utbildningsområdena vid institutionen. Ett exempel på deras arbete är genomförandet av en enkätundersökning som syftar till att se hur studenterna upplever sin utbildning. De vill också lyfta frågor om särbehandling och diskriminering, och planerar för att uppdatera institutionens jämlikhetsplan. 

Kontakt

Du kommer lättast i kontakt med Studentrådet via epost: kontakt.samt@gmail.com

Du kan också gå via Facebook, Studentrådet SAMT: https://www.facebook.com/studentradetsamt/?fref=ts