Vill bli student på institutionen

 

Är student på institutionen

 

Har varit student på institutionen tidigare

 

Vill bli lärare inom något av institutionens ämnen

 

Jag talar språket som jag vill studera som modersmål/har andra förkunskaper i språket, kan jag hoppa över några moment eller börja direkt på en senare termin?

Du kan inte börja på en senare termin eller hoppa över några moment, om dina förkunskaper inte är dokumenterade genom betyg eller liknande. Att tala ett språk som modersmål är inte grund för tillgodoräknande, inte heller studier på gymnasienivå. För att kunna få någon kurs eller delkurs tillgodoräknad måste du ha läst motsvarande kursens innehåll vid ett annat universitet, i Sverige eller utomlands.

Du kan också ansöka om tillgodoräknande baserat på reell kompetens, om du anser att du har förvärvat motsvarande kunskaper som en viss kurs genom t.ex. yrkesverksamhet.

 

Jag saknar grundläggande behörighet eller behörighet Engelska B/Svenska B och vill ansöka om reell kompetens. Hur gör jag?

Högskoleförordningen stipulerar att om en person genom ”svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig högskoleutbildningen” skall han/hon betraktas som behörig.

Om du vill åberopa reell kompetens så måste du själv ansöka om det samtidigt som du anmäler dig till den aktuella kursen på www.antagning.se, genom en särskild blankett och en egen skrivelse. Du ska där med egna ord beskriva dina kunskaper och kompetens och hur de kan ge dig förutsättningar att tillgodoräkna dig utbildningen. Vidare ska dokumentation över tidigare studier, arbetslivserfarenhet och andra relevanta intyg bifogas.

 

Jag funderar på att börja läsa vid institutionen, men vad kan man jobba som efter examen?

Institutionens utbildningar leder till kandidat- eller masterexamen inom något av huvudområdena Asiens språk och kulturer (för ämnena kinesiska, koreanska och japanska) eller Mellanösterns språk och kulturer (för ämnena arabiska och Mellanöstern- och Nordafrikastudier). Efter examen kan du arbeta med frågor som har relevans för den region och det språk du har studerat, inom till exempel näringsliv, förvaltning, internationella organisationer, forsknings- och utvecklingsprojekt, media och journalistik. Tidigare studenter arbetar t.ex. inom myndigheter som Migrationsverket, Utrikespolitiska institutet och Sida, vid någon ambassad eller inom företag med verksamhet i den aktuella regionen. Studier på avancerad nivå ger även behörighet för utbildning på forskarnivå.

Ett bra tips för att öka din framtida anställningsbarhet är att göra praktik under utbildningen. Att läsa en termin utomlands eller göra en fältstudie under din uppsatstermin är också generellt något som höjer din relevans för framtida arbetsgivare.

Universitetet ordnar ofta karriärseminarier, arbetsmarknadsdagar med mera. Se denna sida för information: http://www.su.se/utbildning/arbete-karriär

 

Jag vill hoppa av den kurs eller det program jag läser på institutionen. Vad ska jag göra?

Om du avslutar dina studier inom tre veckor efter kursstart, görs ett så kallat tidigt avbrott och du kan då söka kursen på nytt genom antagning.se i framtiden. Du kan själv göra ett tidigt avbrott i dina studier via student.ladok.se. Det går också bra att kontakta institutionen genom att skicka ett mail exp.asien@su.se, och uppge ditt namn, personnummer och vilken kurs det gäller.

Om du avslutar dina studier efter att tre veckor av kursen har passerat görs ett avbrott. Du kan då inte söka kursen på nytt i framtiden genom antagning.se, utan du behöver i sådana fall kontakta institutionen om du vill ta upp dina studier på nytt, och då bli omregistrerad på kursen. Om du vill göra ett avbrott när mer än tre veckor har gått av kursen, kontaktar du institutionen genom att skicka ett mail till exp.asien@su.se, och uppger ditt namn, personnummer och vilken kurs det gäller.

 

Jag har skrivit en tenta och mina kurskamrater har fått sina betyg men inte jag, varför?

Det kan bero på flera saker. Kontrollera att du har lämnat in/ gjort allt som krävs för att få betyg på delkursen. I många fall krävs fler än ett moment för att delkursen ska anses som avslutad. T.ex. kan det röra sig om att obligatoriska seminarieuppgifter eller muntliga tentor ingår i delkursens examination. All information om examination inom delkursen finner du i kursbeskrivningen.

Om du är osäker på vad som gäller i just din situation, kontakta ansvarig lärare.

 

Måste jag bli godkänd på alla delkurser för att avsluta kursen?

Ja, du måste ha ett godkänt betyg på samtliga delkurser för att få ett helkursbetyg, d.v.s. avsluta hela kursen.

Det är viktigt att du avslutar kurser och inte enbart vissa delkurser, eftersom du enbart kan använda avslutade hela kurser i din framtida examen – inte delkurser.

 

Jag har läst kurser vid ett annat universitet som jag vill få tillgodoräknade. Hur ska jag göra?

För att få kurser från andra universitet, i Sverige eller utomlands, tillgodoräknade behöver du vara student vid Stockholms universitet och ha avklarade studier om minst 7,5 hp. Ta kontakt med studierektor på institutionen innan du gör en ansökan. För att kunna göra en korrekt bedömning av tidigare studier krävs alltid betyg från det universitet du vill ha kurser tillgodoräknade från. Det är också bra att kunna visa upp annat material från den kurs du har läst tidigare, såsom kursplan och litteraturlista.

Blankett för ansökan om tillgodoräknande hittar du här:  Blankett tillgodoräkning (108 Kb)

Ett avslag om tillgodoräknande kan enligt 12 kap 2 § högskoleförordningen överklagas inom tre veckor från den dag du tog del av beslutet.

 

Jag läste några kurser på institutionen för ett par år sedan, nu vill jag slutföra min utbildning. Kan jag fortsätta mina studier där jag slutade?

Om du avslutade en hel kurs för en viss termin, kan du fortsätta dina studier på nästa termin nu. Om du t.ex. läste Arabiska termin ett och två år 2005, kan du påbörja studier på termin tre nu. Du ansöker då genom antagning.se till den kurs du vill söka, enligt samma ansökningsprocedur som andra studenter.

Om du inte avslutade en hel kurs, utan bara tog poäng på vissa delkurser, behöver en enskild bedömning göras. Bedömningen beror på t.ex. hur länge sen det var du läste kursen i fråga, på vilket sätt kursen skiljer sig åt mot nuvarande utformning av kursen och om du under tiden har läst andra kurser som i sin helhet eller till vissa delar kan motsvara de delkurser du inte tog poäng på hos oss.

Du har alltid rätt att avsluta en kurs som du har påbörjat, men i vissa fall kan du behöva komplettera och läsa kursen enligt den kursplan som nu är giltig. Kontakta institutionen med ditt personnummer, namn och vilken kurs du skulle vilja börja läsa, så gör vi en bedömning.

 

Jag vill bli lärare i det språk jag studerar. Hur går jag till väga?

Institutionen erbjuder ingen lärarutbildning i något av de ämnen vi undervisar i. Du kan däremot vända dig till CeHum (Centrum för de humanistiska ämnenas didaktik), som anordnar så kallad KPU, Kompletterande Pedagogisk Utbildning.

”KPU vänder sig till dig som redan har ämnesstudier från universitet/högskola inom ämnen som finns i skolan och vill komplettera dessa med studier inom det pedagogiska och didaktiska området för att få den kompetens du behöver och en ämneslärarexamen.”

Läs mer på följande sida: http://www.su.se/lararutbildningar/bli-larare/lararprogrammen/kompletterande-pedagogisk-utbildning

Se även Skolverkets tabell över poänggränser för utökad behörighet:  Tabell Skolverket poänggränser (91 Kb)

 

Jag är modersmålstalare och vill bli lärare i mitt språk. Hur gör jag?

Det krävs en akademisk examen för att bli behörig lärare i ett språk. För mer information, se Skolverkets hemsida.

Lärarlegitimation: se http://www.skolverket.se/kompetens-och-fortbildning/lararlegitimation/legitimation-1.237043

 

Jag är redan verksam som lärare i något av institutionens språkämnen. Hur blir jag behörig lärare?

Kanske kan VAL-projektet vara något för dig?

http://www.su.se/lararutbildningar/larare/vidareutbildning-av-larare-val

 

Jag har en utländsk lärarexamen och vill även bli behörig lärare i Sverige. Hur gör jag?

Kanske kan ULV-projektet vara något för dig?

http://www.su.se/lararutbildningar/larare/utlandska-larares-vidareutbildning-ulv