Medieverkstan

Kontakt

Telefon: 08-1207 6803
E-post: medieverkstan@su.se

Tidsbokning

Vi har tagit semester till i mitten av augusti.

Välkommen åter då.

08-12076803

medieverkstan@su.se

Välkommen till Medieverkstan

Medieverkstan är en öppen lärandemiljö med IT/IKT-pedagoger på plats som erbjuder alla lärarstudenter pedagogiskt stöd i skapandet av multimediala produktioner inom ljud, bild, video och text liksom stöd i arbetet med redovisningar, projekt, digital portfölj samt support med MS Wordmall i samband med examensarbeten.

Medieverkstan erbjuder även lärarstudenter och lärarutbildare möjlighet att låna utrustning, främst digital audio- och videoinspelningsutrustning.

stockholms universitetsbibliotek

Bibliotekets stöd till dig som skriver uppsats

samarbets- och lärplattform

Mondo 227x66

språklig handledning

Språkverkstaden 227x66