Medieverkstan är en resurs för lärarutbildningarna vid Stockholms universitet. Här kan lärarstudenter få stöd i utvecklandet av digital kompetens, bland annat genom att arbeta med text, ljud, bild, film och multimediala produktioner för sina studier och för sin framtida yrkesroll.

Vill du besöka Medieverkstan bokar du tid genom att maila eller ringa.

Mail: medieverkstan@su.se

Tel: 08-1207 6803