Medieverkstan är en öppen lärandemiljö med IT/IKT-pedagoger på plats som erbjuder alla lärarstudenter pedagogiskt stöd i skapandet av multimediala produktioner inom ljud, bild, video och text liksom stöd i arbetet med redovisningar, projekt, digital portfölj samt support med MS Wordmall i samband med examensarbeten.
 

Rörliga bilder

I Medieverkstan kan du producera en videofilm från ax till limpa. Du kan låna en videokamera och få hjälp med att importera och redigera din film i något av programmen iMovie, MovieMaker och Premiere. När filmen är klar publicerar vi den på olika sätt, t.ex. i VFU-portföljen.