Foto: MostPhotos
Foto: MostPhotos


Det nya kandidatprogrammet är särskilt framtaget för att möta kompetensbehoven inom verksamheter för barn och unga i deras kulturutövande på fritiden, till exempel kulturskola och studieförbund. Målgruppen är också de som vill arbeta med dramapedagogik på en professionell teater eller ett museum.

”Det var verkligen på tiden att drama/teater som konstområde får en pedagogisk högskoleutbildning” säger Eva Österlind, professor i drama på HSD. ”Här har länge funnits ett utbildningsunderskott nationellt och det är naturligtvis roligt att just vi på Stockholms Universitet får möjlighet att utveckla programmet och därmed också ämnet. En spännande detalj är att studenterna kan göra sin praktik utomlands. Nu hoppas vi på många sökande!”

Under programmets tre år lär sig studenterna om drama/teater som estetiskt ämne, pedagogiskt ledarskap, barn och ungdomskultur, verksamhetsutveckling, forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande samt utforskande av konstnärliga uttrycksformer i en pedagogisk kontext. Undervisningen bygger på dramapedagogiska arbetsformer med gestaltande inslag och reflektion, i kombination med föreläsningar, litteraturstudier, grupparbeten och skriftliga uppgifter samt praktik.

"De som anställer våra studenter kommer inte bara att få medarbetare som är skickliga i att leda barn och unga i drama/teater. De får också pedagoger som kan relatera till barns och ungas inflytande och delaktighet, normkritik, inkludering och mångfald.” säger Sofia Cedervall, en av dramalärararna på programmet.

Utbildningens innehåll har tagits fram i samverkan med Sveriges Kulturskoleråd. En annan samarbetspartner är Centrum för Barnkulturcentrum vid SU som kommer att hålla i vissa kursmoment.

Läs mer om programmet på kursens hemsida.

Sök till programmet när det öppnar för sen anmälan 15 juli.

För ytterligare information kontakta Ulrika Von Schantz: ulrika.vonschantz@hsd.su.se