Barnkonventionen och estetik

FN:s barnkonvention om barns rättigheter blir svensk lag 2020 i Sverige. Sofia tycker det är ett steg i rätt riktning men är samtidigt oroad för att de estetiska ämnenas roll i barns och ungas uppväxt och utveckling ska förloras. Hon är passionerad för just varje barns rätt att uttrycka sig estetiskt.

­- Det behövs en hel by för att uppfostra ett barn. Jag har själv gått i kulturskola och hållit på med musik och teater. Det gav mig ett sammanhang, det var där jag blev till som människa i samhället. Idag räcker inte familjen till, skolan räcker inte heller till och vi behöver det estetiska för att vara kreativa, relatera till varandra, skapa mening och ja ­- hålla ihop samhället. Att uttrycka sig estetiskt tillsammans är en del av att vara medborgare.

Sofia Cedervall, adjunkt på HSD, SU och projektledare för Kulturskoleklivet brinner för alla barns rätt att få uttrycka sig estetiskt.

Regeringsuppdrag och bidragsutbildning

För ett år sedan gav regeringen ett uppdrag till sex högskolor i Sverige att utbilda kulturskolepedagoger. De sex högskolorna är Stockholms universitet, Stockholms konstnärliga högskola, Lunds universitet, Umeå universitet, Göteborgs universitet och Stockholms musikpedagogiska institut. Det här är en ny typ av utbildning som skapar en branschstandard för olika yrken. På regeringens uppdrag utbildas kulturskolepedagoger som garanterar såväl en kvalitativ utbildning samt kompetenta framtida kulturskolepedagoger.

- Staten och branschen tycker det här är viktigt, och kort sagt kan vi säga att det här är kompletterande pedagogisk utbildning på hög nivå.

Målgruppen är konstnärer som vill jobba i kulturskola samt de som redan arbetar i kulturskola och som vill fortbilda sig. Alla lärosäten som är med i samarbetet erbjuder kurspaket om 90 hp samt fristående kurser.  På HSD erbjuds didaktikkurser med fokus på kulturskolans specifika uppgift och tillsammans med Stockholms konstnärliga högskola, SKH kan man också studera ämnesdidaktik inom bild och media, dans, drama och teater samt cirkus.

­- Vi har märkt ett väldigt starkt intresse bland författare och andra konstnärer inom ordkonst, foto och film som söker till våra kurser på SU. Dessa ämnen är ännu inte så stora i kulturskolan men i och med Kulturskoleklivet ser vi potential för dessa att utvecklas och växa.

Kulturskoledidaktik – helt nytt teoretiskt begrepp

Att driva en pionjärsatsning av den här kalibern kräver sitt såväl av projektledarna som institutionen. Även forskningen engageras och för tillfället skapar man ett helt nytt teoretiskt begrepp kring kulturskolan och dess didaktik. Den andra projektledaren inom Kulturskoleklivet, doktor och lektor i musikpedagogik Ketil Thorgersen, har lanserat begreppet ”kulturskoledidaktik” och håller för tillfället på att skriva en bok om ämnet och ska föreläsa kring frågan.

- Vi tycker det här är väldigt spännande. Vi vill lyfta såväl begreppet som yrket kulturskolepedagog. Även om det inte är en skyddad titel som kräver examen så skapar vi lärosäten nu tillsammans grund för en framtida branschstandard för kulturskolepedagoger.

Kursutbud

Idag erbjuder Stockholms universitet, Stockholms konstnärliga högskola och Stockholms musikpedagogiska institut ett utbildningspaket för inriktningarna bild och media, dans, drama och teater, cirkus, opera samt fristående kurser för sökande med andra ämnesbakgrunder. Stockholms universitet erbjuder tre kurser i vår. Kursen Kulturskoledidaktik: grupp och individ går på 15 hp och sen erbjuds kurserna Film och skapande i kulturskolan samt Dramaturgi – från text till utforskande processer med barn och unga på 7,5 hp.

- Vi får ge 30 hp per termin här på HSD och kan ha max 25 studenter per kurs. Det är många som söker våra kurser just nu. Jag tycker det är häftigt!

Samarbete över högskolegränserna

Utbildningspaketet består av tre nödvändiga delar som leder till kunskaper och färdigheter som behövs för att jobba som kulturskolepedagog. För att få ihop 90 hp behöver man ha en verksamhetsspecifik del på 37,5 hp specialpedagogik och 30 hp kulturskoledidaktik. Sen följer en ämnesspecifik del på 30 hp med ämnesfördjupande och ämnesdidaktiska kurser. Det erbjuds också valbara specialiseringskurser: 22,5 hp ämnesövergripande eller ämnesspecialiserade kurser. Kurserna ges på grundnivå och erbjuds i en gemensam kommunikationsinsats av de samarbetande högskolorna.

- Kulturskolorna är bra på mycket men har varit mindre bra på att nå ut till icke-priviligerade elever, vilket visas i både kulturskoleutredningen och forskningsrapporter. Vi vill bli bättre på att bredda målgrupperna och brinner för de estetiska ämnena i samhället och för kulturskolan som verksamhet. Plötsligt blir det ointressant med konkurrenssituationen mellan högskolorna. Vi hjälper varann och alla har ett otroligt engagemang för barn och unga i Sverige.

Kulturskoleklivets kurser öppnas för sen anmälan 13.12.2019.

Läs mer om Kulturskoleklivet här.