Varför lärare?

 • Gör skillnad

  Att vara lärare är ett av samhällets viktigaste jobb eftersom du är med och formar nästa generation. Kanske har du själv haft en lärare som betytt extra mycket, en person som har bekräftat dig och väckt din nyfikenhet att lära? Som lärare följer du andra människors utveckling under en längre tid. Du får vara med och se när kunskap tas in och självförtroenden stärks.

 • Du är eftertraktad

  Du kommer alltid ha glädje av din utbildning. Förutom att du ständigt fördjupar dig i de ämnen du undervisar i så får du ledarskap och konflikthantering på köpet, vilket är hett efterfrågade egenskaper inom de flesta branscher. Det är idag brist på utbildade lärare och behovet beräknas vara fortsatt stort.

 • Kreativt och fritt jobb

  Som lärare har du ett utmanande arbete men får också en stor frihet på köpet. Du väljer själv den undervisningsform och miljö som passar dig och dina elever, bara du håller dig till läroplanen. Dessutom har du både höstlov, sportlov och sommarlov samtidigt som dina elever. Ett yrke som går utmärkt att kombinera med familjeliv.

 

Programmets innehåll

Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) vänder sig till dig som redan har ämnesstudier från universitet/högskola inom samhällsvetenskap eller humaniora och vill komplettera dessa med studier inom det pedagogiska och didaktiska området för att få den kompetens du behöver för att bli behörig att undervisa i dina ämnen och få en lärarexamen mot årskurs 7-9 eller gymnasieskolan.

Programmet ges på helfart (100%, ej på distans) och omfattar 90 hp och tre terminers heltidsstudier varav 60 hp består av kurser inom den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK) samt 30 hp av verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Programmet är campusförlagt och kurserna ges vid flera olika institutioner på Stockholms universitet.

 

Anmälan och behörighetskrav

Hösten 2018 går det att anmäla med ett eller två ämnen. Anmälan med tre ämnen och anmälan till ämnena Italienska och Portugisiska är ej möjlig.
Svenska 3 och Engelska 6 eller motsvarande samt särskild behörighet enligt nedanstående.

För behörighet till programmet krävs någon av nedanstående kombinationer

 • För årskurs 7-9 med ett undervisningsämne, 90 hp.
 • För årskurs 7-9 med två undervisningsämnen, 90 hp respektive 60 hp.
 • För årskurs 7-9 med tre undervisningsämnen, 90 hp, 45 hp respektive 45 hp.
 • För gymnasieskolan med ett undervisningsämne, 120 hp.
 • För gymnasieskolan med två undervisningsämnen, 120 respektive 90 hp.

Ämnesstudierna ska inkludera minst ett självständigt arbete om 15 hp.

Följande ämnen finns inom KPU

Du hittar mer information om de ämnen det går att anmäla till samt behörighetskraven för respektive ämne under ”Anmälan och behörighetskrav”.

För examen mot 7-9            För examen mot gymnasiet
Drama och Teater Drama och Teater
Engelska

Engelska

Finska Finska
- Franska
- Företagsekonomi
Geografi Geografi
Historia Historia
- Italienska
- Portugisiska
- Psykologi
Religionskunskap Religionskunskap
Samhällskunskap Samhällskunskap
Spanska Spanska
Svenska Svenska
Svenska som andraspråk Svenska som andraspråk
- Tyska

 

Anmälan är öppen 15/3-16/4

 

 

Studiegång
 


Här hittar du information om de kurser som läses varje termin inom Kompletterande pedagogisk utbildning: studiegång

 

Utbildningsvetenskaplig kärna (UVK)

Under sammanlagt tre terminer kommer du att läsa en mängd olika kurser inom den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK) som på olika sätt syftar till ge dig kunskaper du behöver i yrkeslivet.

Kurserna inom kärnan ges av flera olika institutioner. Varje kurs ges av den institution som har forskning och ämneskunniga inom det området, allt för att du ska få en så bra utbildning som möjligt.

 


Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) består av ett antal VFU-kurser, om totalt 30 hp, där praktik och teori knyts samman. Den verksamhetsförlagda delen av utbildningen är viktig och ska tillsammans med den universitetsförlagda utbildningen ge dig viktiga redskap för ditt kommande yrke.

 
 

 

Examen

Ämneslärarprogram i årskurs 7-9
Som ämneslärare mot 7-9 blir du lärare i två ämnen i årskurs 7-9. Med din lärarlegitimation kan du få behörighet att undervisa i årskurs 4-6 och 7-9 i dessa ämnen samt gymnasiet i ditt huvudämne.

Ämneslärarprogram i gymnasieskolan
Som ämneslärare mot gymnasieskolan blir du lärare i två ämnen på gymnasiet. Du får även behörighet att undervisa i årskurs 7-9 i dessa ämnen.

 

 

Efter studierna

När du är klar med din ämneslärarexamen är många olika vägar öppna för dig, här har vi samlat information om arbetslivet efter studierna.

 

 

 

Vanliga frågor och svar om KPU

Om du är intresserad av KPU för ämneslärarexamen inom humaniora och samhällsvetenskap (90 hp) och inte finner svar på dina frågor i "Vanliga frågor och svar om KPU" så kan du kontakta studievagledning@hsd.su.se.