Kvälls- och Orienteringskurser vid institutionen för astronomi

Carina nebula
Carina nebula. Image credit: ESO/T. Preibisch

För att bli antagen till orienteringskurser krävs endast grundläggande behörighet (se t.ex. antagning.se för mer information om behörighet). Kurserna syftar till att ge en orientering inom respektive fält och kräver inga speciella förkunskaper i matematik eller fysik. Kurserna innehåller i regel inte matematik i någon stötrre utsträckning, medan fysikaliska principer som är viktiga för de astronomiska resonemangen introduceras i inledningen eller under kursens gång.

Ingen orienteringskurs kräver att man har läst någon av de andra kurserna, men vi rekommenderar starkt att du börjar med Översiktskurs i astronomi. Som titeln antyder behandlas i stort sett alla astronomiska områden ("liv i universum" undantaget) översiktligt,  vilket ger en god grund om/när du skall läsa någon av de övriga kurserna. Undantagen kan vara Astronomi kontra astrologi och Astronomiska världsbildens utveckling, även om det givetvis inte är en nackdel att även i dessa fall ha läst Översiktskursen först. Översiktskurs i astronomi går ibland som distanskurs.

Kurserna går med olika intervall. Några erbjuds varje år, andra återkommer vartannat år, medan en del har flera år mellan kurstillfällena. 

Kurserna som går de kommande terminern

 

Våra orienteringskurser är:

 

Astronomi kontra astrologi ur ett vetenskapligt perspektiv

Astronomiska världsbildens utveckling

Intelligent liv i rymden – är vi ensamma?

Jorden och universums framtid

Modern kosmologi

Om planeter och liv i universum

Solen och andra stjärnor

Svarta hål och kosmiska explosioner

Översiktskurs i astronomi

 

Sök bland våra utbildningar