Klara, färdiga... analysera bisatsen!

Det finns flera vägar in till en mer lustfylld grammatikundervisning. En är att börja med analyser i det generaliserade satsschemat. Skolforskaren och lärarutbildaren Maria Lim Falk vid Stockholms universitet, beskriver hur det kan gå till i praktiken och varför metoden fungerar så väl.

Maria Lim Falk. Foto: Linnea Bengtsson
Maria Lim Falk. Foto: Linnea Bengtsson

En vacker höstdag i slutet av oktober 2022. Det ångar i salen, luften är tät. Rosiga och utpumpade pustar de blivande svensklärarna ut. En timmes problemlösningsinriktat grammatikarbete under tävlingsliknande former är över. Tävlingsmomentet har under ett antal terminer genomförts som en del av grammatikkursens sista seminarium före tentamen. Under 60 minuter sker planerad och fokuserad repetition av det centrala innehållet

i delkursen Svenska språkets struktur. Där prövas de analytiska färdigheter som studenterna förväntas ha tillägnat sig.

De ska landa i en lösning som alla är överens om.

Läs hela artikeln från tidningen Svenskläraren 3/2002:

Klara färdiga ... analysera bisatser, av Maria Lim Falk i Svenskläraren 3/2022 (450 Kb)

Se även Bli medveten om hur språket låter!

Maria Lim Falk