Stark närvaro av nya doktorer vid Svefler på årets promotionshögtider

Sju nya filosofie doktorer promoverades och en professor installerades från institutionen i Stockholms stadshus i förra veckan. Vid den extrainsatta promotionshögtiden i juni fick två filosofie doktorer sina lagerkransar och en professor installerades. Samtliga representerar våra forskningsämnen nordiska språk, tvåspråkighet och översättningsvetenskap.

Titta på installations- och promotionshögtiderna

Två dagars firande i Blå hallen

 

Doktorspromovering

Nordiska språk

Johan Christensson

Jessica Douglah

Stefan Norrthon

Fredrik Valdeson

Tvåspråkighet

Josefina Eliaso Magnusson

Gunnar Norrman

Översättningsvetenskap

Elisabeth Geiger Poignant

Raphael Sannholm

Elin Svahn

 

Professorsinstallation

Nordiska språk

Catharina Nyström Höög

Översättningsvetenskap

Yvonne Lindqvist