Lediga platser på specialkurser VT24

Det finns lediga platser på vissa specialkurser som ges under VT2024.

Lediga platser finns på följande specialkurser (denna lista uppdateras kontinuerligt):
 

B-perioden VT2024

- Den nya konstitutionella rätten
- EU External Trade Relations Law and Policy (EU:s handelsrätt och handelspolitik)
- Familje- och successionsrätt 
- Juridisk metodlära
- Migrationsrätt
- Praktisk europaprocess


Vänligen kontakta studievägledare Jenny Nyman Hök om du är intresserad av en eventuell plats. 
 

Läs mer om våra specialkurser här:
Specialkurshemsidan