Han blev AI-forskare

Tom Everitt tog sin examen 2013 i matematik och jobbar idag som forskare på ett av världens ledande AI-företag.

Tom Everitt
Tom Everitt. Foto: Privat.

Toms väg till matematiken var inte helt självklar, han påbörjade sina universitetsstudier i Umeå där han först pluggade kognitionsvetenskap, ett tvärvetenskapligt område som knyter ihop datavetenskap, filosofi, språkvetenskap, neurovetenskap och psykologi. 

- Det var en väldigt bred och tvärvetenskaplig utbildning, och superintressant, men efter ett år kände jag att jag ville ha mer fokus på rigorös teori. Så då blev det matematik på Stockholms universitet, säger Tom. 

Han flyttade till Stockholm och påbörjade sina studier på Matematiska institutionen, där han först läste en kandidat i matematik och sedan tog en master genom att sätta ihop fristående kurser.

- Det var fantastiska år, där jag lärde mig enormt mycket som jag fortfarande har stor nytta av i mitt jobb. Utöver matematikkurserna tog jag många kurser i teoretisk filosofi, och kurser i datavetenskap med särskilt fokus på artificiell intelligens, säger Tom.

 

Friheten på Matematiska institutionen blev starten på karriären

Matematikprogrammets fria upplägg gav Tom en unik kombination av matematik, datavetenskap, och filosofi. De olika kursernas föreläsningar varvades med hemuppgifter och labbmoment. 

-En sak som jag uppskattade var friheten att välja många kurser själv, kombinationen det gav mig visade sig vara en utmärkt grund för en karriär inom artificiell intelligens. Utbildningen gav mig kunskap och angreppspunkter på de frågor som jag var intresserad av, och den ledde till vad jag skulle kalla mitt drömjobb. Men kurserna håller ett högt tempo, så om man inte är mentalt förberedd på ungefär vad som ska komma på föreläsningen, är det lätt att tappa tråden, säger han. 

För att rensa tankarna och hålla bättre fokus på föreläsningarna startade Tom och hans kamrater en vågad aktivitet.

-En sak som jag särskilt uppskattade med Matematiska institutionen var närheten till Brunnsviken och den vackra naturen. Under en period började jag och några kompisar varje dag med ett morgondopp. Vi började i augusti, och fortsatte tills isen la sig, säger han. 

 

Jobbar för att reglera artificiell intelligens 

Idag arbetar Tom som forskare på Googleägda AI-företaget DeepMind, där han leder forskare från olika universitet i både Europa och Nordamerika.

- Eftersom att vi tror att AI kommer ha väldigt stor inverkan på vårt framtida samhälle, är det väldigt viktigt att vi tar rätt beslut kring de här frågorna, säger han och fortsätter:

-Vi hoppas koppla ihop många av de resultat vi redan etablerat till en mer enhetlig teori för hur vi kan bygga säker och etisk artificiell intelligens. Förhoppningsvis hjälper den så småningom beslutsfattare att ta rätt beslut kring hur AI ska designas och regleras, så att AI kan hjälpa oss att bygga en bättre värld.

 

Vad är dina bästa tips och råd för nya studenter som läser matematik på SU? 

-Följ dina intressen, och försök förstå varför du läser en viss kurs, och hur den passar in i din världsbild och kunskapsbas. Motivation är viktigt, så det är en god investering att fundera på dessa "meta-frågor". Lär dig materialet på djupet, och låt tentaresultatet vara en sidoeffekt av saker du förstått. Sist men inte minst, hitta andra motiverade studenter att plugga med. Det gör det lättare att hålla motivationen uppe, och man lär sig bättre när man förklarar och diskuterar.