Karl Gauffin, Institutionen för folkhälsovetenskap
Foto: Vilhelm Stokstad / Kontinent

När coronaviruset började dra in över Sverige blev det snart tydligt att det inte bara är den äldre befolkningen (och personer med underliggande sjukdomar) som drabbats hårdast av virusets framfart. Människor i socialt utsatta områden, särskilt i Stockholms förorter, var överrepresenterade i antal dödsfall och svårt sjuka i behov av sjukvård.

Varför drabbas just dessa områden så hårt och varför lider personer som bor i socialt utsatta områden högre risk att både smittas och dö av covid-19.

Karl Gauffin är forskare vid Institutionen för folkhälsovetenskap, Stockholm universitet, och har bland annat undersökt kopplingen mellan social ojämlikhet och hälsa. Han lyfter fram olika bakomliggande orsaker till hur ett virus som coronaviruset drabbar olika grupper ute i samhället olika hårt.

Är sårbarhet för sjukdomar en klassfråga?

I en intervju i tidningen MåBra resonerar Karl Gauffin kring de anledningar som kan ligga till grund för varför vissa områden är lågt representerade i sjukdomsstatistiken medan andra är hårt drabbade av coronaviruset och covid-19.

Läs artikeln i tidningen MåBra:
Underliggande sjukdomar vanligare i utsatta områden - en möjlig förklaring

Om Karl Gauffin

Karl Gauffin, forskare i folkhälsovetenskap vid Institutionen för folkhälsovetenskap.
Han har en bakgrund i statsvetenskap och intresserar sig för en rad frågor inom området ojämlikhet i hälsa.